Katarzyna Pawelec
Logopeda
Łomża

Katarzyna Pawelec

Logopeda Łomża

Słyszę SŁOWA i ... jest MOWA!!!

Jestem surdologopedą., logopedą ogónym, terapeutą ręki i metody miofunkcjonalnej.

Specjalizuję się w terapii dzieci z wadą  słuchu. Prowadzone zajęcia mają na celu ukształtowanie świadomości istnienia dźwięków, ich identyfikacji i różnicowania. Odpowiednio wcześnie wyposażenie dziecka w aparaty słuchowe/ implanty oraz podjęta w miarę szybko rehabilitacja słuchu daje dziecku szansę na sprawne komunikowanie się mową werbalną.


Adresy
Słowa i Mowa Gabinet Logopedyczny Katarzyna Pawelec
Kraska 93
18-400 Łomża
Polska, Podlaskie
606 655 454
Logopeda.pl

Edukacja

Dowiedz się więcej na mój temat.

Oferta gabinetu:
Terapia surdologopedyczna:
terapia niedosłuchu i mowy dzieci z wadami słuchu
terapia mowy dzieci, młodzieży i dorosłych noszących aparaty słuchowe, implanty ślimakowe, implanty kostne;
stymulowanie rozwoju mowy u osób z wadami słuchu

Terapia logopedyczna:
diagnozowanie i korekcja wad wymowy

Terapia zaburzeń mowy:
opóźniony rozwój mowy;
mutyzm
zespół Downa
jąkanie – terapia niepłynności mowy
rozszczepy wargi i podniebienia
AAC – komunikacja alternatywna (m.in. program Mówik)

Profilaktyka logopedyczna:
wczesna interwencja logopedyczna niemowlęcia i małego dziecka;
stymulowanie rozwoju mowy małych dzieci 0 – 3 r.ż.
karmienie terapeutyczne
porady i konsultacje logopedyczne
logorytmika
masaż logopedyczny twarzy i jamy ustnej
terapia ręki
emisja głosu
symultaniczno – sekwencyjna metoda czytania
szkolenia rodziców i nauczycieli dotyczące sposobów pracy z dzieckiem z wadą słuchu


   Lista ukończonych szkół wyższych
  • 2010 - Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie

   Podyplomowe Studia Surdologopedyczne

  • 2006 - Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie

   Podyplomowe Studia z zakresu Logopedii i Pragmatyki Komunikacyjnej