mgr Katarzyna PŁODZISZEWSKA
Logopeda, Neurologopeda
Legionowo

mgr Katarzyna PŁODZISZEWSKA

Logopeda, Neurologopeda Legionowo


Od najmłodszych lat fascynowałam się dźwiękami. Śpiewałam w kilku chórach, z którymi zdobywałam czołowe miejsca na licznych festiwalach muzyki chóralnej zarówno a’cappella, jak i z towarzyszeniem instrumentów. Po maturze rozpoczęłam studia na Uniwersytecie Warszawskim na kierunku Filologia Węgierska. Zainteresowanie językoznawstwem oraz pasja do muzyki znalazły zastosowanie na Wydziale Nauk Pedagogicznych w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Ukończyłam tam studia magisterskie na kierunku Pedagogika Specjalna ze specjalnością logopedyczną. Po kilku latach pracy z dziećmi z rozmaitymi deficytami postanowiłam rozszerzyć zakres specjalizacji. W tym celu ukończyłam neurologopedię i wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie. W terapii logopedycznej chętnie wykorzystuję wiedzę dotyczącą prawidłowej emisji i higieny głosu zdobywanej podczas corocznych warsztatów wokalnych.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam na licznych praktykach, stażach oraz podczas pracy jako logopeda w przedszkolach oraz w poradniach psychologiczno-pedagogicznych jako terapeuta w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka. Na co dzień pracuje jako neurologopeda w Szkole Specjalnej z dziećmi z niepełnosprawnością sprzężoną.

Logopedia jest dziedziną pozwalającą stale podnosić swoje kwalifikacje. Dlatego też systematycznie uczestniczę w licznych kursach i szkoleniach, które pozwalają mi poszerzać możliwości i sposoby terapii.


Adresy
DO-GADANKA
Władysława Reymonta 12 | 24
05-120 Legionowo
Polska, Mazowieckie
511406637
Sensoteka
Józefa Chłopickiego 28
05-080 Izabelin C
Polska, Mazowieckie

Zakres usług
Nazwa usługi Cena
Konsultacja logopedyczna / neurologopedyczna od 150,00 zł
Zajęcia logopedyczne/ neurologopedyczne 30min. od 60,00 zł
Zajęcia logopedyczne /neurologopedyczne 40 min. od 80,00 zł
Zajęcia logopedyczne /neurologopedyczne 60min. od 100,00 zł
Opinia logopedyczna/ neurologopedyczna od 100,00 zł

Edukacja

Dowiedz się więcej na mój temat.

   Lista ukończonych szkół wyższych
  • 2017 - Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. KORCZAKA

   Neurologopedia i wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

  • 2014 - Akademia Pedagogiki Specjalnej

   Pedagogika specjalna, specjalność logopedia

  Lista odbytych szkoleń
  Odbyte szkolenia, kursy, warsztaty Rok
  Miogopedia - praktyczna terapia miofunkcjonalna
  Prowadzący - Aleksandra Rosińska
  2022
  Moje dziecko nie mówi! Mutyzm wybiórczy w ujęciu logopedycznym - kompleksowa diagnoza i terapia logopedyczna
  Prowadzący - Monika Cabała
  2022
  Programowanie języka
  Prowadzący - Aleksandra Rosińska
  2021
  Obsługa i wykorzystanie programu MÓWik w terapii i życiu codziennym osób ze złożonymi potrzebami komunikacyjnymi
  Prowadzący - Andrzej Cwaliński
  2021
  Rotacyzm - Diagnoza i efektywna terapia logopedyczna
  Prowadzący - Beata Nedwidek
  2021
  Mutyzm wybiórczy
  Prowadzący - Monika Cabała
  2020
  Plastrowanie statyczne i dynamiczne w logopedii - kinesiotaping medyczny
  Prowadzący - Ewa Wojewoda
  2019
  MFT 9-99 stars - Miofunkcjonalna terapia wg A. Kittel
  Prowadzący - Barbara Paradowska
  2019
  Nie patrzy, nie słucha, nie mówi – diagnoza i trening bazowych umiejętności komunikacyjnych
  Prowadzący - Marzena Machoś
  2017
  AAC - Wspomaganie porozumiewania się dzieci ze złożonymi potrzebami komunikacji
  Prowadzący - Magdalena Grycman
  2017
  Metoda Strukturalna - nauka czytania i pisania uczniów z deficytami rozwojowymi
  Prowadzący - Joanna Guzik- Iwińska
  2017
  Intensywne nauczanie behawioralne w oparciu o system kart
  Prowadzący - Ośrodek szkolenia Scolaris
  2017
  Metoda zachowań werbalnych czyli wczesna interwencja behavioralna
  Prowadzący - Marta Sierocka Rogala, Joanna Mikołajczyk
  2017
  KOLD – kart oceny Logopedycznej Dziecka
  Prowadzący - Joanna Gruba
  2017
  Guguhopla – od zabawy do mówienia – od samogłoski do zdania obrazkowo – literowego
  Prowadzący - Marzena Machoś
  2017
  Diagnostyka i terapia neurologopedyczna funkcji oralnych związanych z poborem pokarmów i nadawaniem mowy
  Prowadzący - Aleksandra Łada
  2017
  Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce - program szkolny, wg integracji odruchów dr Sally Godard
  Prowadzący - Instytut Neurofizjologii i Neuropsychologii INPP Chester
  2016
  Narzędzie M-CHAT-R/F-praktyczne zastosowanie w monitorowaniu rozwoju dziecka
  Prowadzący - Fundacja Synapsis
  2016
  Program Rozwoju Komunikacji MAKATON - II stopień
  Prowadzący - Bogusława B. Kaczmarek
  2015
  Skuteczne metody pracy z dzieckiem z wadą wymowy
  Prowadzący - Iwona Michalak- Widera
  2015
  Metoda Krakowska w przedszkolu
  Prowadzący - Agnieszka Bala
  2015
  Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem
  Prowadzący - Fundacja Synapsis
  2015
  Opóźniony Rozwój Mowy prawidłowa diagnoza i skuteczne metody terapeutyczne
  Prowadzący - Ewa Małachowska
  2014
  Program Rozwoju Komunikacji MAKATON - I stopień
  Prowadzący - Bogusława B. Kaczmarek
  2014
  Logopedyczno-psychologiczna metoda terapii jąkania u dzieci – program autorski
  Prowadzący - Krzysztof Szamburski
  2014
  Terapia niedyrektywna dzieci autystycznych i dzieci z zaburzeniami zachowania
  Prowadzący - Maria Piszczek
  2014
  Symultaniczno – sekwencyjna nauka czytania
  Prowadzący - Katarzyna Sedivy
  2012