mgr Katarzyna Włodarczyk
Logopeda
Lublin, Czuby

mgr Katarzyna Włodarczyk

Logopeda Lublin, Czuby

Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie - naucz. Jeśli nie wie - wytłumacz. Jeśli nie może - pomóż.

Jestem logopedą i pedagogiem specjalnym. Obecnie pracuję w poradni specjalistycznej, gdzie prowadzę terapię logopedyczną w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz należę do  zespołów diagnostycznych, a także w przedszkolu integracyjnym, w którym prowadzę terapię logopedyczną i pedagogiczną. W kręgu moich zainteresowań naukowych szczególne miejsce zajmuje diagnoza oraz terapia zaburzeń językowych i komunikacyjnych u osób z  niepełnosprawnością intelektualną oraz ze spektrum zaburzeń autystycznych.


Edukacja

Dowiedz się więcej na mój temat.

Jestem absolwentką studiów magisterskich na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie na kierunku Logopedia z audiologią oraz studiów licencjackich na kierunku Pedagogika specjalna o specjalności: edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika) i wczesna edukacja.

   Lista ukończonych szkół wyższych
  • 2019 - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

   Pedagogika specjalna, oligofrenopedagogika i wczesna edukacja

  • 2018 - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

   logopedia z audiologią

  Lista odbytych szkoleń
  Odbyte szkolenia, kursy, warsztaty Rok
  Trening umiejętności społecznych
  2020
  Rozwijanie komunikacji na poziomie przedsymbolicznym-podstawa terapii logopedycznej dziecka z autyzmem
  Prowadzący - Magdalena Tarnawska
  2018
  ,,Pokazuję, mówię, rozmawiam – terapia logopedyczna dziecka ze spektrum zaburzeń autystycznych”
  Prowadzący - Magdalena Tarnawska
  2018
  Praca z dzieckiem autystycznym w szkole i przedszkolu
  2017
  Seplenienie (szereg szumiący, syczący i ciszący) – istota zaburzeń i program terapii
  Prowadzący - Sylwia Zasada
  2016