mgr Lucyna Długoń
Logopeda, Neurologopeda

mgr Lucyna Długoń

Logopeda, Neurologopeda

Logopeda z pasją!

Przez 22 lata byłam nauczycielem przedszkola, jednak od wielu lat moim marzeniem była praca logopedy. 

Osiągnąwszy wymagane kwalifikacje, rozpoczęłam pracę jako logopeda.

Swoją wiedzę i doświadczenie wykorzystuję w codziennej pracy w gabinecie logopedycznym.

Wychodząc naprzeciw potrzebom moich Pacjentów tworzę i publikuję własne pomoce terapeutyczne.

Swoim doświadczeniem, wiedzą i umiejętnościami dzielę się z Nauczycielami i innymi Logopedami prowadząc własny profil na portalu Facebook oraz administrując zamkniętej grupie na Facebooku pod nazwą Neurologopedia.    

W 2019 roku mój  gabinet neurologopedyczny został zwycięzcą w prestiżowym plebiscycie medycznym HIPOKRATES w kategorii PRZYCHODNIA/GABINET ROKU na szczeblu miejsko – powiatowym pokonując całą konkurencję z miasta Tychy.

Od kilku lat współpracuję z Fundacją Śląskie Hospicjum dla Dzieci "Świetlikowo" biorąc udział  w organizowanych przez placówkę bezpłatnych konsultacjach specjalistycznych dla podopiecznych hospicjum  i dzieci z naszego miasta. 

Debiut  w Radiu Bielsko z okazji Europejskiego Dnia Logopedy (marzec 2019).

Publikacja naukowa - "Studium przypadku kobiety ciężarnej z ciężkim uszkodzeniem mózgu" doznanego na skutek wypadku samochodowego, publikacja ukazała się w Wielkopolskim Przeglądzie Logopedycznym w 2018 r.


Adresy
Gabinet neurologopedyczny
Przychodnia Nasze Zdrowie 44-48
43-100 Tychy
Polska, Śląskie
538994522

Usługi mobilne
 • Tychy

Zakres usług
Nazwa usługi Cena
Diagnoza logopedyczna/neurologopedyczna od 100,00 zł
Terapia logopedyczna 30 minut od 50,00 zł
Elektrostymulacja pakiet 10 zabiegów od 250,00 zł
Terapia ręki od 50,00 zł

Edukacja

Dowiedz się więcej na mój temat.

Studium Nauczycielskie w Tychach 6 – letnie - kierunek wychowanie przedszkolne;

Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Pedagogiki i Psychologii - specjalność: Pedagogika Wczesnoszkolna;

Uniwersytet Śląski filia w Sosnowcu Wydział Filologiczny,

Podyplomowe Studium Logopedii I Glottodydaktyki z Terapią Pedagogiczną;

Uniwersytet Śląski w Katowicach Studia Podyplomowe Kwalifikacyjne Logopedii i Medialnej Emisji Głosu - specjalność – Neurologopedia.

   Lista ukończonych szkół wyższych
  • 2016 - Uniwersytet Śląski

   Neurologopedia

  • 2004 - Uniwersytet Śląski

   Podyplomowe Studium Logopedii i Glottodydaktyki z Terapią Pedagogiczną

  • 1998 - Uniwersytet Śląski

   Pedagogika wczesnoszkolna

  • 1991 - Studium Nauczycielskie 6 letnie

   wychowanie przedszkolne

  Lista odbytych szkoleń
  Odbyte szkolenia, kursy, warsztaty Rok
  Pacjenci z wadami twarzoczaszki ,Podejście interdyscyplinarne
  2020
  Elektrostymulacja w logopedii
  Prowadządzący - mgr Elżbieta Radkowska
  2020
  Terapia ręki I i II stopnia
  Prowadządzący - mgr Hanna Szyszkowska
  2019
  Kinesiotaping w logopedii i fizjoterapii stomatologicznej
  Prowadządzący - dr Emilia Mikołajewska
  2019
  Neurorehabilitacja traktu ustno -twarzowego i staw skroniowo -żuchwowy
  Prowadządzący - dr Emilia Mikołajewska
  2019
  Mutyzm wybiórczy - diagnoza, terapia - behawioralne strategie oddziaływań terapeutycznych.
  Prowadządzący - mgr Alicja Pilch
  2019
  Afazja rozwojowa - droga przez diagnozę, terapię i edukację ku wyrównywaniu szans.
  Prowadządzący - Stowarzyszenie "Razem rozkodujmy afazję"
  2018
  Autyzm. Codzienność...Świat dziecka ze spektrum autyzmu.
  Prowadządzący - Regionalny Ośrodek Metodyczno - Edukacyjny "Metis" w Katowicach
  2018
  CAPD BEZ TAJEMNIC. Diagnoza i terapia zaburzeń centralnego przetwarzania słuchowego u dzieci i młodzieży.
  Prowadządzący - Śląskie Centrum Słuchu i Mowy "Medincus" Katowice
  2017
  Strategiczna metoda usprawniania realizacji fonemów w dyslalii obwodowej, w tym nauki oddychania i połykania.
  Prowadządzący - prof. dr hab. Danuta Pluta -Wojciechowska
  2017