mgr Magdalena Jezierzańska
Psycholog, Logopeda
Kraków

mgr Magdalena Jezierzańska

Psycholog, Logopeda Kraków

Mam 26 lat - pracuję w zawodzie psychologa i ostatnio rozpoczęłam pracę jako logopeda.

Kursy, które ukończyłam podniosły moje kwalifikacje i kompetencje jako psychologa i logopedy. Stale się rozwijam i kształcę, by móc uzyskać lepsze rozumienie problematyki i większą efektywność w swoim zawodzie. Ukończony 2 rok całościowego szkolenia z psychoterapii pozwala mi również na pracę jako psychoterapeuty. Pracuję głównie z dziećmi i młodzieżą, w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, w której zajmuję się diagnozą i terapią, a także w ośrodku terapeutycznym, gdzie prowadzę psychoterapie indywidualne i grupowe.


Adresy
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci i Młodzieży
Filarecka 17 | 2
30-110 Kraków | Kraków
Polska, 6771019236
603408661

Zakres usług
Nazwa usługi Cena
Diagnoza i terapia logopedyczna
Diagnoza i terapia psychologiczna
Psychoterapia
Diagnoza CAPD
Diagnoza MOXO (w kierunku ADHD)
Trening Umiejętności Społecznych

Edukacja

Dowiedz się więcej na mój temat.

   Lista ukończonych szkół wyższych
  • 2021 - Uniwersytet Pedagogiczny

   logopedia

  • 2021 - Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum

   Podstawy psychoterapii

  • 2019 - Uniwersytet Jagielloński

   psychologia

  Lista odbytych szkoleń
  Odbyte szkolenia, kursy, warsztaty Rok
  “Wprowadzenie do pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą w nurcie poznawczym”
  Prowadzący - TherapyTools
  2021
  Wsparcie diagnozy oraz weryfikacja terapii przy pomocy komputerowego testu MOXO
  Prowadzący - Moxo Solution
  2021
  Interwencja kryzysowa wobec dzieci i młodzieży
  Prowadzący - Ośrodek Rozwoju Edukacji
  2020
  Terapia ręki – wspomaganie pisania i umiejętności motorycznych
  Prowadzący - Pedagogika Specjalna
  2020
  Arteterapia w pracy nauczyciela i pedagoga
  Prowadzący - Specjalistyczne Centrum Edukacji Edu-Mach
  2020
  Dyskalkulia – diagnoza i terapia
  Prowadzący - Specjalistyczne Centrum Edukacji Edu-Mach
  2020
  Badania audiometrii impendancyjnej, otoemisji akustycznej i wywołanych potencjałów pnia mózgu
  Prowadzący - Path Medical
  2020
  Neuroflow Aktywny Trening Słuchowy
  Prowadzący - APD-Medical
  2020
  Seplenienie międzyzębowe – diagnoza, metody korekcji i terapia na przykładzie głosek szeregu syczącego
  Prowadzący - Teczka logopedy
  2020
  Ortodoncja dla logopedów
  Prowadzący - Teczka logopedy
  2020
  Jąkanie – terapia niepłynności mowy
  Prowadzący - Teczka logopedy
  2020
  Szkolenie “Autyzm i zespół Aspergera – diagnoza i terapia”
  Prowadzący - Centrum Terapii I Rozwoju INDYGO
  2019
  Trening Umiejętności Społecznych
  Prowadzący - Fundacja Pomoc Autyzm
  2019
  Diagnoza audiometrycznej uwagi słuchowej oraz diagnoza audiometrią Magic
  Prowadzący - Path Medical
  2019
  Szkolenie „Profilaktyka, diagnoza i terapia uzależnień behawioralnych”
  Prowadzący - Przychodnia zdrowia Centrum medyczne Unimed
  2018
  Kurs doskonalący Psychoterapia Praktyczna w zakresie obserwacji i udziale w psychoterapii grupowej
  Prowadzący - Katedra Psychoterapii Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum
  2018