mgr Magdalena Pohl
Logopeda, Neurologopeda
Poznań, Nowe Miasto

mgr Magdalena Pohl

Logopeda, Neurologopeda Poznań, Nowe Miasto

„Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie – naucz, jeśli nie wie – wytłumacz, jeśli nie może – Pomóż” Janusz Korczak

- Kim jesteś?
- Jestem neurologopedą i polonistką.
- Naprawdę? O nie, to muszę się przy tobie pilnować, pewnie cały czas wychwytujesz błędy. Mam nadzieję, że nie mam żadnej wady wymowy.
Typowa reakcja, kiedy mówię coś o mojej pracy osobom spoza „branży”. Zazwyczaj myślą wtedy, że my logopedzi zajmujemy się tylko korekcją wad wymowy, że pracujemy z dzieciakami sepleniącymi albo niemówiącymi R, którym dajemy szeleszczące wierszyki albo jakieś obrazki do kolorowania…

A tak naprawdę co robię? Uczę komunikacji w szeroko pojętym znaczeniu. Pracuję z dziećmi z opóźnionym rozwojem mowy, zespołami genetycznymi, autyzmem, dysleksją, wadami wymowy, prowadzę terapię karmienia, a także terapię afazji osób dorosłych.

Poza gabinetem zarządzam fanpagem "Nie śpię w nocy, bo wycinam i laminuję pomoce", na którym opisuję kulisy mojej pracy. 


Adresy
Rehakids
osiedle Lecha 121
61-001 Poznań | Nowe Miasto
Polska, wielkopolskie
506274021

Zakres usług
Nazwa usługi Cena
Terapia neurologopedyczna
Konsultacja nerulogopedyczna
Terapia dysleksji
Terapia karmienia
Kinesiotaping logopedyczny

Edukacja

Dowiedz się więcej na mój temat.

Jestem absolwentką Filologii Polskiej i Logopedycznych Studiów Podyplomowych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Studia Podyplomowe Pedagogiki Specjalnej, Logopedia). Ukończyłam również podyplomowe studia doskonalące z zakresu Neurologopedii. 
   Lista ukończonych szkół wyższych
  • 2017 - Wyższa Szkoła Uni-Terra w Poznaniu

   Podyplomowe Studia Doskonalące - Neurologopedia

  • 2015 - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

   filologia polska

  • 2015 - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

   Studia Podyplomowe Pedagogiki Specjalnej w zakresie Logopedii

  Lista odbytych szkoleń
  Odbyte szkolenia, kursy, warsztaty Rok
  Original Empathy Dolls
  Prowadządzący - Monika Habik
  2019
  Wybiórczość pokarmowa w ujęciu sensoryczno-motorycznym
  Prowadządzący - Marta Baj-Lieder
  2019
  Zaburzenia przetwarzania słuchowego (APD) a trudności w procesie komunikacji i uczenia się
  Prowadządzący - Zenobia Bogdanowska
  2019
  Nie patrzy, nie słucha, nie mówi! Od czego zacząć? - diagnoza i trening bazowych umiejętności komunikacyjnych
  Prowadządzący - Marzena Machoś
  2018
  Wczesna diagnostyka i mioterapeutyczna stymulacja zaburzeń oralnych u noworodków i niemowląt - nowe podejście
  Prowadządzący - Mira Rządzka
  2018
  Karmienie terapeutyczne Human Touch
  Prowadządzący - Monika Habik
  2018
  Trening karmienia logopedycznego od podstaw
  Prowadządzący - Aleksandra Kaczyńska
  2018
  Masaż logopedyczny wnętrza jamy ustnej od podstaw
  Prowadządzący - Aleksandra Kaczyńska
  2018
  Kinesiotaping w logopedii
  Prowadządzący - Ewa Wojewoda
  2018
  Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych - usprawnianie pracy lewej półkuli mózgu
  Prowadządzący - Marta Korendo
  2017
  Diagnoza i terapia zaburzeń rozwoju mowy u dzieci chorych neurologicznie
  Prowadządzący - Jolanta Panasiuk
  2017
  Nadmierne ślinienie się - techniki terapeutyczne
  Prowadządzący - Marta Baj-Lieder
  2017
  Diagnoza i terapia logopedyczna dzieci z opóźnionym rozwojem mowy
  Prowadządzący - Małgorzata Łukaszewska-Choruży
  2017
  Wczesna diagnoza i stymulacja logopedyczna
  Prowadządzący - Mira Rządzka
  2016
  Wspieranie funkcji prelingwalnych w praktyce logopedy, wczesna opieka logopedyczna nad dzieckiem od 0-2 r.ż.
  Prowadządzący - Małgorzata Łukaszewska-Choruży
  2016
  Metody pracy z dzieckiem z autyzmem
  Prowadządzący - Maria Piszczek
  2016
  Makaton - szkolenie zaawansowane
  Prowadządzący - Bogusława B. Kaczmarek
  2016
  IV Ogólnopolskie Forum Autyzmu - Dziecko z autyzmem w grupie - rodzinie, przedszkolu, szkole, społeczeństwie.
  Prowadządzący - Justyna Leszka
  2015
  Makaton, szkolenie dodatkowe - zabawy
  Prowadządzący - Bogusława B. Kaczmarek
  2015
  Makaton - szkolenie podstawowe
  Prowadządzący - Bogusława B. Kaczmarek
  2015