mgr Magdalena Pohl
Logopeda, Neurologopeda
Poznań, Nowe Miasto

mgr Magdalena Pohl

Logopeda, Neurologopeda Poznań, Nowe Miasto

"Znajdź coś, co kochasz robić, a nie przepracujesz ani jednego dnia." Konfucjusz

- Kim jesteś?
- Jestem neurologopedą i polonistką.
- Naprawdę? O nie, to muszę się przy tobie pilnować, pewnie cały czas wychwytujesz błędy. Mam nadzieję, że nie mam żadnej wady wymowy.
Typowa reakcja, kiedy mówię coś o mojej pracy osobom spoza „branży”. Zazwyczaj myślą wtedy, że my logopedzi zajmujemy się tylko korekcją wad wymowy, że pracujemy z dzieciakami sepleniącymi albo niemówiącymi R, którym dajemy szeleszczące wierszyki albo jakieś obrazki do kolorowania…

A tak naprawdę co robię? Uczę komunikacji w szeroko pojętym znaczeniu. Pracuję z dziećmi z opóźnionym rozwojem mowy, zespołami genetycznymi, autyzmem, dysleksją, wadami wymowy, prowadzę terapię karmienia, a także wspomagam dorosłych po udarach i z chorobami neurodegeneracyjnymi na oddziale neurologii w jednym z poznańskich szpitali.

Poza gabinetem zarządzam fanpagem "Przystanek Więź - neurologopeda Magdalena Pohl", na którym opisuję kulisy mojej pracy. 


Adresy
Osiedle Orła Białego 46
61-251 Poznań | Nowe Miasto
Polska, Wielkopolskie
506274021

Zakres usług
Nazwa usługi Cena
Terapia neurologopedyczna
Konsultacja neurologopedyczna
Terapia karmienia
Kinesiotaping logopedyczny
Terapia afazji dorosłych
Elektrostymulacja

Edukacja

Dowiedz się więcej na mój temat.

Jestem absolwentką Filologii Polskiej i Logopedycznych Studiów Podyplomowych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Studia Podyplomowe Pedagogiki Specjalnej, Logopedia). Ukończyłam również podyplomowe studia doskonalące z zakresu Neurologopedii. 
   Lista ukończonych szkół wyższych
  • 2017 - Wyższa Szkoła Uni-Terra w Poznaniu

   Podyplomowe Studia Doskonalące - Neurologopedia

  • 2015 - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

   Studia Podyplomowe Pedagogiki Specjalnej w zakresie Logopedii

  • 2015 - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

   filologia polska

  Lista odbytych szkoleń
  Odbyte szkolenia, kursy, warsztaty Rok
  Oddychanie w praktyce logopedycznej
  Prowadzący - Mira Rządzka
  2023
  SCA™ - Supported Conversation for Adults with Aphasia”
  Prowadzący - Izabela Pachulska
  2023
  Diagnoza i terapia dzieci z Zespołem Aspergera
  Prowadzący - Marta Korendo
  2023
  Standardy postępowania w ankyloglosji. Dzieci od 3 roku życia
  Prowadzący - Donata Oziemczuk, Monika Owsianowska
  2023
  Innowacyjne metody elektrostymulacji zewnętrznej i wewnętrznej w logopedii – podejście praktyczne
  Prowadzący - Aleksandra Kaczyńska, Ewa Wojewoda
  2022
  Podstawy ortodoncji dla logopedów
  Prowadzący - Aleksandra Listwoń
  2021
  Diagnoza afazji rozwojowej (SLI) w kontekście terapii
  Prowadzący - Małgorzata Rutkiewicz-Hanczewska
  2021
  Zaburzenia przetwarzania słuchowego (APD) a trudności w procesie komunikacji i uczenia się
  Prowadzący - Zenobia Bogdanowska
  2019
  Wybiórczość pokarmowa w ujęciu sensoryczno-motorycznym
  Prowadzący - Marta Baj-Lieder
  2019
  Original Empathy Dolls
  Prowadzący - Monika Habik
  2019
  Masaż logopedyczny wnętrza jamy ustnej od podstaw
  Prowadzący - Aleksandra Kaczyńska
  2018
  Kinesiotaping w logopedii
  Prowadzący - Ewa Wojewoda
  2018
  Trening karmienia logopedycznego od podstaw
  Prowadzący - Aleksandra Kaczyńska
  2018
  Karmienie terapeutyczne Human Touch
  Prowadzący - Monika Habik
  2018
  Wczesna diagnostyka i mioterapeutyczna stymulacja zaburzeń oralnych u noworodków i niemowląt - nowe podejście
  Prowadzący - Mira Rządzka
  2018
  Nie patrzy, nie słucha, nie mówi! Od czego zacząć? - diagnoza i trening bazowych umiejętności komunikacyjnych
  Prowadzący - Marzena Machoś
  2018
  Diagnoza i terapia logopedyczna dzieci z opóźnionym rozwojem mowy
  Prowadzący - Małgorzata Łukaszewska-Choruży
  2017
  Nadmierne ślinienie się - techniki terapeutyczne
  Prowadzący - Marta Baj-Lieder
  2017
  Diagnoza i terapia zaburzeń rozwoju mowy u dzieci chorych neurologicznie
  Prowadzący - Jolanta Panasiuk
  2017
  Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych - usprawnianie pracy lewej półkuli mózgu
  Prowadzący - Marta Korendo
  2017
  Makaton - szkolenie zaawansowane
  Prowadzący - Bogusława B. Kaczmarek
  2016
  Metody pracy z dzieckiem z autyzmem
  Prowadzący - Maria Piszczek
  2016
  Wspieranie funkcji prelingwalnych w praktyce logopedy, wczesna opieka logopedyczna nad dzieckiem od 0-2 r.ż.
  Prowadzący - Małgorzata Łukaszewska-Choruży
  2016
  Wczesna diagnoza i stymulacja logopedyczna
  Prowadzący - Mira Rządzka
  2016
  Makaton - szkolenie podstawowe
  Prowadzący - Bogusława B. Kaczmarek
  2015
  Makaton, szkolenie dodatkowe - zabawy
  Prowadzący - Bogusława B. Kaczmarek
  2015
  IV Ogólnopolskie Forum Autyzmu - Dziecko z autyzmem w grupie - rodzinie, przedszkolu, szkole, społeczeństwie.
  Prowadzący - Justyna Leszka
  2015