mgr Magdalena Wojciechowska
Logopeda
Warszawa

mgr Magdalena Wojciechowska

Logopeda Warszawa

Nie ma rzeczy niemożliwych, niektóre wymagają po prostu trochę wiecej czasu.

Pracuję głównie młodzieżą i dorosłymi. W terapii koryguje zarówno wady wymowy ale także od ponad 12 lat prowadzę terapię afazji dorosłych po udarach i wypadkach.

Od ponad 5 lat jestem też biegłym sądowym z zakresu logopedii i logopedii medialnej przy Sądzie Okręgowym w Warszawie.

Jestem autorką cyklu szkoleń z komunikacji oraz zajmuje się kreowaniem wizerunku osobistego i korporacyjnego. Przygotowuję do rozmów kwalifikacyjnych, uczę trudnej sztuki wystąpień publicznych oraz uczę młodzież technik ustnej odpowiedzi przygotowując ich do ustnych egzaminów.

Prowadzę warsztaty dla rodziców oraz zajmuje się terapią głosu, nauką pracy z głosem w różnych sytuacjach jak również nauką higieny narządu głosu.

Zajmowałam się także projektowaniem pomocy do diagnozy i terapii logopedycznej.


Zakres usług
Nazwa usługi Cena
Diagnoza logopedyczna
Terapia wad wymowy
Przygotowanie do ustnej matury
Logopedia medialna
Logopedia dla obcokrajowców
Terapia afazji

Edukacja

Dowiedz się więcej na mój temat.

   Lista ukończonych szkół wyższych
  • 2018 - Wyższa Szkoła Nwuk o Zdrowiu

   Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

  • 2017 - Uniwersytet SWPS

   Przygotowanie pedagogiczne

  • 2012 - Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku

   Komunikacja i kreowanie wizerunku medialnego

  • 2010 - Wyższa Szkoła Komunikowania i Mediów

   Logopedia medialna

  • 2008 - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

   Logopedia

  • 2001 - Akademia Medyczna w Poznaniu

   Analityka medyczna

  Lista odbytych szkoleń
  Odbyte szkolenia, kursy, warsztaty Rok
  Psychologia zaburzeń u dzieci i młodzieży w elementami prawa rodzinnego
  Prowadzący - Psychodia
  2019
  Tworzenie programów profilaktycznych i psychoedukacyjnych z metodyką radzenia sobie ze stresem
  Prowadzący - Psychodia
  2019
  Profilaktyka niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży z elementami diagnozy resocjalizacyjnej
  Prowadzący - Psychodia
  2019
  Podstawy diagnozy psychologicznej z elementami poradnictwa
  Prowadzący - Psychodia
  2019
  Trening umiejętności społecznych z metodyką pracy opiekuńczo - wychowawczej
  Prowadzący - Psychodia
  2019
  Ochrona danych osobowych w MŚP (RODO)
  Prowadzący - Akademia PARP
  2019
  Dziecko z zespołem Aspergera w przedszkolu i szkole
  Prowadzący - Supernauczyciel
  2018
  Komunikacja z rodzicem. Jak rozmawiać aby uzyskać porozumienie. Praktyczne podejście w relacji rodzic - opiekun dziecka.
  Prowadzący - Inter-Edukacja
  2018
  Procedura "Niebieskiej Karty" w oświacie
  Prowadzący - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 24
  2018
  Dziecięca matematyka prof. Edyty Gruszczyk - Kolczyńskiej
  Prowadzący - Stimulus
  2018
  Rozwiązywanie konfliktów metodą negocjacji nastawionych na współpracę
  Prowadzący - WCIES
  2018
  Coaching, mentoring i intermentoring
  Prowadzący - Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny
  2018
  Umiejętności interpersonalne
  Prowadzący - Akademia PARP
  2018
  Internet jako platforma pozyskiwania, wymiany i aktualizacji informacji
  Prowadzący - Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny
  2018
  Biznesplan
  Prowadzący - Akademia PARP
  2018
  Badanie rynku
  Prowadzący - Akademia PARP
  2018
  Ochrona danych osobowych w marketingu
  Prowadzący - Akademia PARP
  2018
  Broker informacji
  Prowadzący - Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny
  2018
  Skuteczna komunikacja w zarządzaniu placówką. Budowanie współpracy kluczem do realizacji celów zespołu
  Prowadzący - WCIES
  2018
  Zarządzanie usługami IT - ITIL
  Prowadzący - Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny
  2018
  Zarządzanie kryzysowe
  Prowadzący - Akademia PARP
  2018
  Zarządzanie projektami
  Prowadzący - Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny
  2018
  Ustanie i zmiana stosunku pracy
  Prowadzący - Akademia PARP
  2018
  Analiza sytuacji kryzysowej w firmie
  Prowadzący - Akademia PARP
  2018
  Trudne tematy w miejscu pracy
  Prowadzący - Akademia PARP
  2018
  Savoir-vivre w biznesie
  Prowadzący - Akademia PARP
  2018
  Umiejętności kierownicze
  Prowadzący - Akademia PARP
  2018
  Umiejętności osobiste
  Prowadzący - Akademia PARP
  2014
  Środki komputerowe i podstawy technologii informacyjnej + komunikacja z klientem
  Prowadzący - ATC s.c.
  2006
  Organizacja pracy menadżera
  Prowadzący - Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
  2003
  Trening asertywności
  Prowadzący - Mach & Partner Consulting Sp. zo.o.
  2002
  Trening motywacyjny
  Prowadzący - Mach & Partner Consulting Sp. zo.o.
  2002
  Przygotowanie dla kandydatów na wychowawców placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży
  Prowadzący - Studium doskonalenia menadżerskiego
  1998