mgr MAŁGORZATA GRELA
Logopeda, Neurologopeda
Łączany

mgr MAŁGORZATA GRELA

Logopeda, Neurologopeda Łączany

Gdy pacjent zdobywa coś dzięki logopedzie, logopeda zdobywa doświadczenie...

Nazywam się Małgorzata Grela

Kim jestem?

mgr Logopedii ze specjalizacją Neurologopedii.

Terapeutą Miofunkcjonalnym

Terapeutą C-eye

dodatkowo stosuje:

kinesiotaping w logopedii

Elektrostymulacja w logopedii


Czym się zajmuje?

Prowadzę diagnozę i terapie zaburzeń komunikacji językowej:

autyzmu,

zagrożenia autyzmem oraz zaburzeń ze spektrum autyzmu,

zespołu Aspergera,

zespołu Downa,

alalii,

afazji dziecięcej i afazji u dzieci,

niezakończonego i opóźnionego rozwoju mowy,

dzieci z niepełnosprawnością intelektualną,

dorosłych osób z afazją,

dzieci z wadami wrodzonymi i zespołami genetycznymi,

dzieci z Płodowym Zespołem Alkoholowym,

osób z porażeniem mózgowym,

dzieci z nadpobudliwością psychoruchową (ADHD)

całościowych zaburzeń rozwoju

wywoływanie głosek,

korekcja wad wymowy (seplenienie, nieprawidłowa realizacja głoski r, kapacyzm, gamacyzm),

emisja głosu, praca nad oddechem i tempem mowy,

wczesną interwencję logopedyczną,

diagnozę i terapię niemowląt,

masaż logopedyczny,

konsultacje logopedyczne dla rodziców, opiekunów, wychowawców, nauczycieli, specjalistów z innych dziedzin,

stwardnienie rozsiane,

stwardnienie boczne zanikowe,

choroba Parkinsona,

otępienia umysłowe,

encefalopatię,

chorobę Alzheimera

chorobę Picka i inne.


Adresy
Gabinet neurologopedyczny
Plac świętego Jana Pawła II 1
34-115 Łączany
Polska, Małopolskie
501744935
MEDICOVER
Podgórska 36
31-536 Kraków | Podgórze
Polska, Małopolskie
501744935
SOFIMED
Wizjonerów 4 | 176
32-356 Kraków | Bronowice Małe Wschód
Polska, Małopolskie
501744935

Usługi mobilne
 • POWIAT WADOWICKI Kraków Chrzanów Oświęcim Łączany Kalwaria Zebrzydowska

Zakres usług
Nazwa usługi Cena
Konsultacje i porady logopedyczne,Terapia osób po udarowa dorosłych.Diagnoza i terapia aparatem C-Eye od 200,00 zł
terapia logopedyczna 45 minut od 100,00 zł
Terapia logopedyczna z dojazdem do pacjenta 45 minut od 200,00 zł
Diagnoza logopedyczna 60 minut ( pierwsza wizyta) od 150,00 zł
Diagnoza , ocena świadomości za pomocą aparatu C-eye od 500,00 zł
Terapia Miofunkcjonalna od 150,00 zł
Elektrostymulacja w logopedii od 50,00 zł
kinesiotaping w logopedii od 30,00 zł
Opinia logopedyczna od 50,00 zł

Edukacja

Dowiedz się więcej na mój temat.

Edukacja:

2011 – Świętokrzyska Szkoła Wyższa w Kielcach Wydział Pedagogiczny i Ochrony Zdrowia – NEUROLOGOPEDIA

2008 – Wyższa Szkoła Ekonomii Turystyki i Nauk Społecznych w Kielcach – Wydział Pedagogiczny kierunek LOGOPEDIA

1988 – Zespół Szkół Zawodowych w Wadowicach – POŁOŻNA DYPLOMOWANA

1985 – Liceum Medyczne w Żywcu – PIELĘGNIARKA DYPLOMOWANA


Szkolenia i kursy:

kinesiotaping w logopedii

Elektrostymulacja w logopedii

Programowanie języka u osób dorosłych z afazją.

Masaż logopedyczny dziecka od podstaw.

Obniżone napięcie mięśniowe okiem terapeuty SI i logopedy.

ORM – 8 kroków do efektywnej terapii.

Diagnoza i terapia rotacyzmów.

III Konferencja dla lekarzy ginekologów i neonatologów.

Sygmatyzm właściwy – postępowanie logopedyczne.

II Ogólnopolska konferencja logopedyczna – wybrane obszary zagadnień głosu.

Ogólnopolska konferencja – Afazja dziecięca i inne zaburzenia komunikacji.

Gdy język prawidłowo nie pracuje.

Głoski tylnojęzykowe oraz przedniojęzykowo-zębowe w postępowaniu logopedycznym.

I Ogólnopolska Konferencja logopedyczna „Kompleksowy charakter opieki nad pacjentem z uszkodzeniem mózgu”.

Terapia miofunkcjonalna-terapia karmienie.Znaczenie funkcji prymarnych w rozwoju mowy.

Terapia miofunkcjonalna.Terapia Karmienia.

Ocena funkcjonowania. komunikacyjnego i językowego dziecka ze spektrum autyzmu.

Mechanizm działania ćwiczeń lewopółkulowych.

Terapia opóźnionego rozwoju mowy-od samogłoski po proste, dwusylabowe wyrazy.   Lista ukończonych szkół wyższych
  • 2011 - Świętokrzyska Szkoła Wyższa w Kielcach Wydział Pedagogiczny i Ochrony Zdrowia

   NEUROLOGOPEDIA

  • 2008 - Wyższa Szkoła Ekonmii Turystyki i Nauk Społecznych w Kielcach

   Wydział Pedagogiczny kierunek LOGOPEDIA

  • 1988 - Zespół Szkół Zawodowych w Wadowicach

   POŁOŻNA DYPLOMOWANA

  • 1985 - Liceum Medyczne w Żywciu

   PIELĘGNIARKA DYPLOMOWANA