mgr Natalia Bełz
Logopeda, Neurologopeda
Kraków

mgr Natalia Bełz

Logopeda, Neurologopeda Kraków

Zajmuję się terapią wad wymowy, opóźnionym rozwojem mowy, nauką czytania, terapią afazji oraz szeroko pojętym rozwojem mowy u dzieci z normą intelektualną oraz niepełnosprawnościami - zarówno intelektualną, jak i tą sprzężoną z wadami genetycznymi. Mam pod opieką dzieci z Zespołem Downa, zaburzeniami ze spektrum autyzmu, niedosłuchem oraz rzadkimi mutacjami genetycznymi. Pracuję również z osobami dorosłymi z problemami neurologicznymi.
W swojej pracy zawsze muszę wiedzieć co i po co robię, stawiam na miłą atmosferę zajęć, dużą współpracę z rodzicami oraz pogłębianie swojej wiedzy poprzez kursy oraz czytanie literatury. Jestem również po kursie z logorytmiki i chętnie wykorzystuję umiejętności muzyczne w pracy z pacjentami.


Zakres usług
Nazwa usługi Cena
Konsultacja on-line od 70,00 zł
Spotkania on-line od 70,00 zł

Edukacja

Dowiedz się więcej na mój temat.

   Lista ukończonych szkół wyższych
  • 2021 - Akademia WSB

   Neurologopedia

  • 2019 - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

   Logopedia z audiologią

  Lista odbytych szkoleń
  Odbyte szkolenia, kursy, warsztaty Rok
  Strategiczne Metody Usprawniania Realicji Fonemów
  Prowadzący - prof. Danuta Pluta - Wojciechowska
  2020
  Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji
  Prowadzący - dr hab. Zdzisława Orłowska - Popek
  2019
  Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania®
  Prowadzący - dr hab. Zdzisława Orłowska - Popek
  2019
  Kinesiology Taping w Logopedii
  Prowadzący - dr Ireneusz Hałas
  2019