mgr Olga Wielińska-Jachymiak
Logopeda, Neurologopeda, Fizjoterapeuta
NOWY TARG

mgr Olga Wielińska-Jachymiak

Logopeda, Neurologopeda, Fizjoterapeuta NOWY TARG

Jestem logopedą, neurologopedą i fizjoterapeutą. Takie wykształcenie daje mi ogromne możliwości do działania i skutecznej pomocy moim pacjentom. Pracuję z małymi pacjentami już od ich pierwszych dni życia łącząc i wykorzystując różne ścieżki terapeutyczne. Oceniam i wspieram ich rozwój. Współpracuję ze stomatologami i ortodontami, wykorzystuję w swojej pracy stymulatory funkcji MFS, terapię oddechową metody Butejko, terapię CRAFTA - w obszarze czaszkowo-żuchwowym i czaszkowo-twarzowym oraz Elastyczny Terapeutyczny Taping ETTHNO i terapię miofunkcjonalną.

Jestem autorką książeczek do nauki i doskonalenia czytania Sylabowe Potyczki PUS wydanych przez Wydawnictwo Epideixis.

Jestem współzałożycielem Grupy Wsparcia Rodziców Dzieci z Zespołem Downa, która działa bardzo prężnie na Podhalu skupiając rodziców nie tylko z Polski. Od 5 lat organizuję pod patronatem i we współpracy z Synapsis  w ramach miesiąca wiedzy o autyźmie konsultacje dla rodziców zaniepokojonych rozwojem swoich dzieci. Bardzo cenię sobie relację z rodzicami, możliwość współpracy i podążania w jednym kierunku.

Najważniejszy jest dla mnie prawidłowy oddech jako podstawa dobrego życia i sukcesu terapii logopedycznej i fizjoterapeutycznej. 

Oddech nosem wykorzystuję też w swoich pasjach - w biegach górskich i aromaterapii!


Adresy
Specjalistyczny Gabinet Rehabilitacji Dzieci
ul. Ustronie 11
34-400 Nowy Targ
Polska, małopolskie
504100156
Logopeda.pl

Zakres usług
Nazwa usługi Cena
Diagnoza i terapia logopedyczna i neurologopedyczna
Stymulatory Funkcji MFS
Diagnoza problemów oddechowych i terapia oddechowa
Elektro-Neuro-Mobilizacja obszaru twarzowego
Taping logopedyczny
Terapia miofunkcjonalna
Terapia CRAFTA w obszarze czaszkowo-żuchwowym i czaszkowo-twarzowym
Diagnoza i terapia Integracji Sensorycznej

Edukacja

Dowiedz się więcej na mój temat.

Skończyłam studia magisterskie w Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie na kierunku Fizjoterapia oraz studia podyplomowe na Uniwersytecie Pedagogicznym na kierunku Logopedia, Neurologopedia i wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wczesna interwencja logopedyczna.  Stale poszerzam swoje kwalifikacje co sprawia mi ogromną radość i możliwość coraz lepszej i skutecznej pomocy moim pacjentom. 

   Lista ukończonych szkół wyższych
  • 2016 - Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

   Neurologopedia

  • 2012 - Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

   Wczesna interwencja logopedyczna i terapeutyczna, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

  • 2009 - Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

   Logopedia

  • 2000 - Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie

   Fizjoterapia

  Lista odbytych szkoleń
  Odbyte szkolenia, kursy, warsztaty Rok
  Oxygen Advantage - tlenowa przewaga
  Prowadzący - Patrick McKeown
  2020
  Stymulatory Funkcji MFS - szkolenie modułowe
  Prowadzący - MFS-Poland
  2020
  Elektro-Neuro-Mobilizacja obszaru twarzowego ENMOT
  Prowadzący - Magda Mazur, Sebastian Grzechnik
  2020
  AAC - wspomagające i alternatywne metody porozumiewania się dzieci ze specjalnymi potrzebami w komunikowaniu się
  Prowadzący - prAACownia
  2019
  Certyfikat instruktora metody Butejki
  Prowadzący - Buteyko Clinic
  2019
  Guguhopla i przyjaciele - od wcześniaka do roczniaka wybrane aspekty terapii karmienia
  Prowadzący - Fizjomed
  2019
  Primitive reflexes influencing movement&motor control
  Prowadzący - Centrum Wiedy Praktycznej
  2019
  Zaburzenia połykania
  Prowadzący - Instytut Edukacji Logopedycznej
  2019
  Sensory babies - master class course
  Prowadzący - Całkiem Fajni Terapeuci
  2019
  Elastyczny terapeutyczny tapinh w logopedii - kurs zaawansowany
  Prowadzący - FIZJOSPOT
  2018
  Bilateralna integracja
  Prowadzący - DEFINITYWA
  2018
  CRAFTA - terapia w obszarze czaszkowo-żuchwowym i czaszkowo-twarzowym
  Prowadzący - OrtoKursy
  2017
  Karmienie terapeutyczne Human Touch
  Prowadzący - NeuroGen
  2017
  Wykorzystanie ADOS-2 w diagnostyce klinicznej
  Prowadzący - Izabela Chojnicka
  2017
  Sensory Motor Approach to Apraxia of Speech and Related Motor Speech Disorders
  Prowadzący - PJ Therapeutic
  2017
  MFT - Miofunkcjonalna Terapia dla osób w wieku 9-99
  Prowadzący - Barbara Paradowska
  2017
  Narzędzie M-CHAT-R/F - praktyczne zastosowanie w monitorowaniu rozwoju dziecka
  Prowadzący - Synapsis
  2016
  Diagnozowanie małych dzieci w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu
  Prowadzący - Synapsis
  2016
  Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce - program szkolny wg integracji odruchów wg Sally Goddart
  Prowadzący - Instytut Neurofizjologii i Psychologii Polska
  2016
  Diagnoza i terapia ręki I i II stopnia
  Prowadzący - Tutor
  2016
  Dziecko w równowadze - ruch, koordynacja, równowaga.
  Prowadzący - PSTIS
  2015
  Terapia neurorozwojowa NDT-Bobath
  Prowadzący - Reha+
  2014
  Diagnoza i terapia zaburzeń integracji sensorycznej
  Prowadzący - SInet
  2013
  Terapia ustno-twarzowa i stymulacja sensomotoryczna osób z nieprawidłowym napięciem mięśniowym
  Prowadzący - Atena
  2012
  Makaton - program rozwoju komunikacji
  Prowadzący - Makaron
  2010
  Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania
  Prowadzący - Katarzyna Sedivy
  2009
  Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji
  Prowadzący - Zdzisława Orłowska
  2009