mgr Patrycja Wyrębkiewicz-Łuba
Logopeda, Neurologopeda
Warszawa, Wola

mgr Patrycja Wyrębkiewicz-Łuba

Logopeda, Neurologopeda Warszawa, Wola

Przyszłość zaczyna się dziś, nie jutro!

Jestem absolwentką studiów magisterskich na Uniwersytecie Warszawskim - kierunki Logopedia ogólna i kliniczna oraz Filologia polska. Pięcioletnie studia w dziedzinie logopedii zaprocentowały ogromem wiedzy terapeutycznej oraz dużą ilością praktyki. Dały solidne podstawy do rzetelnej pracy z pacjentami. Napędzana niegasnącym zapałem do pracy, kreatywnym spojrzeniem oraz chęcią niesienia pomocy dzieciom realizuję swoją terapeutyczną misję. Właśnie z pasji do logopedii powstała LOGOPATKA! Gabinet logopedyczno-terapeutyczny zlokalizowany na warszawskiej Woli oraz własny blog poświęcony szerzeniu wiedzy logopedycznej.

Szczególne zainteresowanie kieruję w stronę najmłodszych dzieci od momentu urodzenia, prowadząc profilaktykę logopedyczną oraz wczesną interwencję logopedyczną. Wykorzystuję masaż jako metodę wspomagającą terapię logopedyczną. Prowadzę zajęcia wspomagające dla dzieci z Zaburzeniami Centralnego Przetwarzania Słuchowego (CAPD), naukę czytania oraz terapię ręki.


Adresy
Gabinet Logopedyczno -Terapeutyczny LogoPatka
Jana Kazimierza 64a | 634
01-248 Warszawa | Wola
Polska, mazowieckie
502503148
Logopeda.pl

Zakres usług
Nazwa usługi Cena
Konsultacja logopedyczna
Diagnoza logopedyczna
Terapia logopedyczna
Terapia ręki
Masaż Shantala
Nauka czytania metodą krakowską (symultaniczno-sekwencyjną)

Edukacja

Dowiedz się więcej na mój temat.

Ciągły "głód" wiedzy, chęć rozwoju oraz publikacje nowych badań w dziedzinie logopedii i terapii dziecięcej są powodem mojego udziału w licznych szkoleniach i kursach, oraz konferencjach, oto niektóre z nich:


Szkolenie „Wprowadzenie AAC u osób z wieloraką niepełnosprawnością”

Warsztaty „Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania”

Warsztat „Diagnoza i terapia zaburzeń przetwarzania słuchowego w oparciu o metodę Neuroflow”

Warsztat „Integracja sensoryczna w pigułce”

Kurs „Terapia ręki”

Szkolenie w zakresie zasad udzielania pierwszej pomocy

Warsztat „Radzenie sobie z niepożądanymi zachowaniami u dzieci przy wykorzystaniu technik behawioralnych”

Szkolenie „Centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego jako nowe spektrum zaburzeń na poziomie CUN”

Szkolenie „Nie patrzy, nie słucha, nie mówi! Od czego zacząć? I diagnoza i trening bazowych umiejętności komunikacyjnych”

Szkolenie „Diagnoza i terapia jąkania u dzieci i młodzieży – praktyczny warsztat terapeuty jąkania”

Prowadzenie warsztatu na Ogólnopolskiej Konferencji Wczesna Interwencja Logopedyczna organizowanej przez APS

Czynny udział w warsztatach: Jak zdiagnozować 2-latka? KOLD we wczesnej interwencji logopedycznej, Wykorzystanie zabaw fonacyjnych w terapii logopedycznej najmłodszych dzieci

Praktyczny Warsztat Integracyjny Diagnoza i Terapia ORM – podejście praktyczne

Udział w konferencji logopedycznej Odczulamy Jąkanie

Kurs Instruktorski Masażu Shantala dla niemowląt i dzieci w Polska Szkoła Masażu Shantala

Szkolenie Skuteczne metody pracy z dzieckiem z wadą wymowy

Warsztaty Logorytmika

Warsztaty Opóźniony Rozwój Mowy – prawidłowa diagnoza i skuteczne metody terapeutyczne

   Lista ukończonych szkół wyższych
  • 2020 - Uczelnia Łazarskiego

   Neurologopedia

  • 2015 - Uniwersytet Warszawski

   Logopedia