mgr Paulina Babiak- Gielniewska
Logopeda
Międzyrzecz

mgr Paulina Babiak- Gielniewska

Logopeda Międzyrzecz


Adresy
Gabinet logopedyczno- terapeutyczny "Słowo do słowa"
Osiedle Kasztelańskie 8a | 5
66-300 Międzyrzecz
Polska, Lubuskie
724304824
Logopeda.pl

Zakres usług
Nazwa usługi Cena
Diagnoza i terapia logopedyczna dzieci:
- wczesna interwencja logopedyczna,
-diagnoza funkcjonalna niemowląt,
- ocena rozwoju mowy dzieci,
- profilaktyka logopedyczna,
- indywidualna terapia logopedyczna wad wymowy i zaburzeń mowy,
- terapia językowa, poznawcza i społeczna dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu,
- nauka czytania metodą sylabową prof. J. Cieszyńskiej (Metoda Krakowska),
- zajęcia terapeutyczne z dziećmi i młodzieżą przejawiającą trudności w uczeniu się,
- kurs masażu dzieci dla rodziców (Shantala),
- kurs masażu Shantala dla dorosłych (Shantala Body Touch).

Edukacja

Dowiedz się więcej na mój temat.

   Lista ukończonych szkół wyższych
  • 2018 - Collegium Da Vinci w Poznaniu

   Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu z elementami integracji sensorycznej

  • 2016 - Collegium Da Vinci w Poznaniu

   Oligofrenopedagogika- edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

  • 2016 - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

   wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe

  • 2013 - Wyższa Szkoła Edukacji Integracyjnej i Interkulturowej w Poznaniu

   pedagogika specjalna, specjalność logopedia z kinezjologią edukacyjną

  Lista odbytych szkoleń
  Odbyte szkolenia, kursy, warsztaty Rok
  Wczesna diagnostyka i stymulacja logopedyczna u noworodków i niemowląt.
  Prowadzący - dr Mira Rządzka
  2020
  Niemowlak u logopedy, część I. Opieka nad niemowlęciem- wprowadzenie
  Prowadzący - dr n. hum. Marzena Machoś
  2020
  Niemowlak u logopedy II Miobobo krótkie wędzidełko języka u niemowląt- podejście praktyczne
  Prowadzący - dr n. hum. Marzena Machoś
  2020
  Ankyloglossia u noworodków i niemowląt- diagnoza i terapia
  Prowadzący - dr Mira Rządzka
  2020
  Certyfikowany kurs Empathy Dolls- Lalki Terapeutyczne
  Prowadzący - mgr Monika Habik
  2019
  Karmienie terapeutyczne Human Touch
  Prowadzący - mgr Monika Habik
  2019
  Terapia ręki I i II stopnia
  Prowadzący - dr Radosław Rutkowski mgr Michał Adamski
  2019
  Elastyczny Terapeutyczny Taping w logopedii
  Prowadzący - dr Martyna Brychcy
  2019
  Strategiczna metoda usprawniania realizacji fonemów
  Prowadzący - Prof. UŚ dr hab. Danuta Pluta- Wojciechowska
  2019
  Zaburzenia przetwarzania słuchowego jako nowe spektrum zaburzeń na poziomie CUN- diagnoza i terapia
  Prowadzący - mgr Aleksandra Kaczyńska mgr Aleksandra Stojak
  2019
  Karty Oceny Logopedycznej Dziecka- KOLD- test do diagnozy dzieci w wieku od 1 miesiąca do ukończenia 9 roku życia. Ocena prawidłowego i zaburzonego rozwoju mowy dziecka
  Prowadzący - dr Joanna Gruba
  2018
  Instruktor Masażu Shantala
  Prowadzący - Marlena Kotas
  2018
  MFT 9- 99 sTArs- Miofunkcjonalna Terapia dla osób w wieku 9-99 ze specjalną terapią artykulacji s/sz wg A. Kittel
  Prowadzący - dr Barbara Paradowska
  2018
  Instruktor Masażu Shantala Body Touch
  Prowadzący - Marek Kotas
  2018
  Masaż logopedyczny od podstaw- podejście praktyczne
  Prowadzący - mgr Aleksandra Kaczyńska
  2018
  Guguhopla od zabawy do mówienia. od samogłoski do zdania obrazkowo- literowego
  Prowadzący - dr n. hum. Marzena Machoś
  2017
  Zaburzenia połykania u dzieci i dorosłych
  Prowadzący - dr Mira Rządzka
  2017
  Nie patrzy, nie słucha, nie mówi! Od czego zacząć?- diagnoza i trening bazowych umiejętności komunikacyjnych
  Prowadzący - dr n. hum. Marzena Machoś
  2017
  Praca z dzieckiem autystycznym- początek drogi. Warsztat praktyczny
  Prowadzący - mgr Agnieszka Bala
  2015
  Ćwiczenia funkcji wzrokowych- rozwojowe programowanie terapii
  Prowadzący - mgr Agnieszka Bala
  2015
  Ćwiczenie funkcji słuchowych- rozwojowe programowanie terapii
  Prowadzący - mgr Agnieszka Bala
  2015
  Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji
  Prowadzący - dr Zdzisława Orłowska- Popek
  2015
  Ćwiczenia ogólnorozwojowe wspierające naukę czytania u dzieci z zaburzeniami rozwojowymi- warsztat praktyczny
  Prowadzący - dr Katarzyna Sedivy
  2015
  Metody badania zagrożenia dysleksją
  Prowadzący - dr hab. Prof. UP Marta Korendo
  2015
  Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych- usprawnienie pracy lewej półkuli mózgu
  Prowadzący - dr hab. Prof. UP Marta Korendo
  2015
  Terapia neurobiologiczna dla początkujących
  Prowadzący - prof. dr hab. Jagoda Cieszyńska
  2015
  Symultaniczno- sekwencyjna nauka czytania
  Prowadzący - dr Katarzyna Sedivy
  2015