mgr Paulina Kaźmierczak
Logopeda
Kórnik

mgr Paulina Kaźmierczak

Logopeda Kórnik

Czas to efekt


Usługi mobilne
 • Śrem Radzewo Bnin Kamionki Czmoniec Trzykolne Młyny Zbrudzewo Zaniemyśl Środa Wielkopolska Kórnik Czmoń

Zakres usług
Nazwa usługi Cena
Terapia logopedyczna
Logorytmika

Edukacja

Dowiedz się więcej na mój temat.

   Lista ukończonych szkół wyższych
  • 2012 - Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznania

   Podyplomowe Studia Pedagogiki Specjalnej Specjalność: Logopedia

  • 2009 - Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie

   Kierunek: Pedagogika; Specjalność: Doradztwo Zawodowe

  • 2008 - Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie

   Kierunek: Pedagogika; Specjalność: Pedagogika Wczesnej Edukacji

  • 2007 - Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie

   Kierunek: Socjologia; Specjalność: Socjologia Samorządu Terytorialnego;

  Lista odbytych szkoleń
  Odbyte szkolenia, kursy, warsztaty Rok
  DIAGNOZA LOGOPEDYCZNA DYSLALII - od teorii do praktyki
  Prowadzący - Sylwia Matuszny
  2021
  Przygotowanie gruntu do pokonywania mutyzmu wybiórczego, czyli usunięcie czynników podtrzymujących.
  Prowadzący - Anna Strzelecka
  2021
  Mutyzm wybiórczy jako zaburzenie lękowe: rozpoznanie i diagnoza
  Prowadzący - Anna Strzelecka
  2021
  Skuteczna terapia sygmatyzmu
  Prowadzący - Dr n. hum. Iwona Michalak-Widera
  2021
  Pokonywanie mutyzmu wybiórczego w domu oraz lokalnej społeczności.
  Prowadzący - Anna Strzelecka
  2021
  Pokonywanie mutyzmu wybiórczego w przedszkolu.
  Prowadzący - Anna Strzelecka
  2021
  Pokonywanie mutyzmu wybiórczego w szkole
  Prowadzący - Anna Strzelecka
  2021
  NIE TAKA STRRRASZNA GŁOSKA „R”
  Prowadzący - MGR KATARZYNA KOZŁOWSKA „PROLOGOS”
  2021
  Masaż logopedyczny strefy orofacjalnej
  Prowadzący - Sabina Szober
  2021
  Kreatywna terapia logopedyczna, czyli tworzenie własnego warsztatu pracy.
  Prowadzący - Sylwia Matuszny
  2020
  UTRWALANIE GŁOSEK W DYSLALII
  Prowadzący - Sylwia Matuszny
  2020
  Diagnoza i terapia osób z uszkodzonym narządem słuchu
  Prowadzący - Oświata grupa wydawnicza
  2020
  Wdech-wydech, czyli trening prawidłowego oddychania w gabinecie logopedycznym
  Prowadzący - Akademia Kursowebinarów
  2020
  Słowo+Ruch+Muzyka=Logorytmika
  Prowadzący - Piotr Tolsdorf
  2019
  Efektyne metody terapii rotacyzmu
  Prowadzący - Agnieszka Banaszkiewicz
  2019
  Terapia sygmatyzmu międzyzębowego
  Prowadzący - Anna Balewska
  2018
  Skuteczne metody pracy z dzieckiem z wadą wymowy – II stopień
  Prowadzący - I. Michalak - Widera
  2017
  KOLD - Karty oceny logopedycznej dziecka
  Prowadzący - KomLogo
  2017