mgr Paulina Łataś
Logopeda, Neurologopeda
Kielce

mgr Paulina Łataś

Logopeda, Neurologopeda Kielce

Rozpocznij tam, gdzie jesteś. Wykorzystaj to, co masz. Zrób to, co możesz.

Prywatna Praktyka Logopedyczna Paulina Łataś

ul. Warszawska 28, lok. 13, Kielce

tel. 666 291 255


Paulina Łataś jest doświadczoną logopedą, neurologopedą. Ukończyła Logopedię na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie oraz Neurologopedię na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Brała udział w licznych kursach i szkoleniach dotyczących między innymi profilaktyki, diagnozy i terapii logopedycznej pacjentów z wadami artykulacyjnymi, wadami zgryzu, zaburzeniami miofunkcjonalnymi. Prowadzi również terapię dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, afazją, autyzmem, Zespołem Aspergera, Zespołem Downa. Jest w trakcie certyfikowanego, modułowego szkolenie MFS dotyczącego ortodoncji funkcjonalnej.


Adresy
Logopeda Paulina Łataś
Warszawska 28 | 13
25-312 Kielce
Polska, Świętokrzyskie
666291255
Logopeda.pl

Zakres usług
Nazwa usługi Cena
Terapia logopedyczna
Terapia neurologopedyczna
Elektrostymulacja
Terapia ręki
Diagnoza logopedyczna
Konsultacja logopedyczna
Wczesna nauka czytania metodą symultaniczno-sekwenyjną

Edukacja

Dowiedz się więcej na mój temat.

Uniwersytet Śląski - Neurologopedia;

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie - Logopedia;

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach - Filologia polska.

   Lista ukończonych szkół wyższych
  • 2021 - Uniwersytet Śląski

   Neurologopedia

  • 2012 - Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

   Logopedia

  • 2009 - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

   Filologia polska

  Lista odbytych szkoleń
  Odbyte szkolenia, kursy, warsztaty Rok
  Modułowe szkolenie MFS -ortodoncja funkcjonalna
  Prowadzący - Monika Ośko, Marta Wawrzynow
  2022
  ENMOT Neuro Elektro Mobilizacja
  Prowadzący - Magda Mazur, Sebastian Grzechnik
  2022
  Wędzidełka- studium przypadków.
  Prowadzący - Aleksandra Rosińska
  2021
  Terapia dziecięcej apraksji mowy, ORM, afazji motorycznej i rozwojowej wg zasad motorycznego uczenia
  Prowadzący - Ewa Grzelak
  2021
  SMURF-Strategiczna metoda usprawniania realizacji fonemów
  Prowadzący - Danuta Plutą-Wojciechowska
  2021
  Nauka czytania - od sylaby do zdania
  Prowadzący - Elżbieta Konopacka, Komlogo
  2021
  Niemowlak u logopedy I -opieka logopedyczna nad niemowlęciem
  Prowadzący - Marzena Machoś
  2021
  Niemowlak u logopedy II Miobobo -krótkie wędzidełko języka u niemowląt -podejscie praktyczne
  Prowadzący - Marzena Machoś
  2021
  Werbogesty
  Prowadzący - Agata Gładowicz-Bojarska
  2021
  Trudności słuchowo-językowe wyzwaniem terapeutycznym
  Prowadzący - Aleksandra Kaczyńska
  2021
  Plastrowanie statyczne i dynamiczne w logopedii – kinesiotaping medyczny
  Prowadzący - Ewa Wojewoda
  2021
  ANKYLOGLOSJA okiem lekarza
  Prowadzący - Małgorzata Gawryl, Jakub Bargiel
  2021
  Elektrostymulacja w terapii dziecka z rozszczepem.
  Prowadzący - Ewa Wojewoda
  2021
  ORM – autorska propozycja postępowania z dziećmi w wieku przedszkolnym
  Prowadzący - Iwona Michalak-Widera
  2021
  Afazja – terapia dzieci z zaburzeniami mowy pochodzenia korowego (3-6r.ż)
  2021
  Afazja- terapia dzieci z zaburzeniami mowy pochodzenia korowego w wieku szkolnym
  2021
  Diagnoza i terapia rynolalii rozwiązania praktyczne
  Prowadzący - Aleksandra Rosińska
  2021
  Elektrostymulacja w logopedii, MODUŁ II
  Prowadzący - Aleksandra Kaczyńska, Ewa Wojewoda
  2021
  Diagnoza skróconych wedzidełek jamy ustnej w aspekcie logopedycznym.
  Prowadzący - Mira Rządzka
  2021
  Oddychanie w praktyce logopedycznej
  Prowadzący - Mira Rządzka
  2021
  Funkcja połykania w kontekście terapii logopedycznej
  Prowadzący - Mira Rządzka
  2021
  Oddychanie ustami oczami logopedy
  Prowadzący - Aleksandra Rosińska
  2020
  Masaż logopedyczny w terapii dyslalii
  Prowadzący - Aleksandra Kaczyńska
  2020
  Afazja rozwojowa praktycznie
  Prowadzący - Aleksandra Rosińska
  2020
  Dyslalia krok po kroku
  Prowadzący - Aleksandra Rosińska
  2020
  Połykanie i pozycja spoczynkowa języka
  Prowadzący - Iwona Michalak-Widera
  2020
  Wędzidełko -terapia przed i po zabiegu.
  Prowadzący - Aleksandra Rosińska
  2020
  Rotacyzm
  Prowadzący - Iwona Michalak-Widera
  2020
  Mutyzm wybiórczy - skuteczne metody terapii
  Prowadzący - Maria Bystrzanowska
  2020
  Konferencja: Technologie w terapii autyzmu oraz terapii logopedycznej i pedagogicznej
  2020
  Konferencja: Innowacyjne postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne
  2020
  Wprowadzenie do metody werbo-tonalnej
  Prowadzący - Karolina Kuna
  2020
  Cykl szkoleń na temat autyzmu
  Prowadzący - Fundacja Pomoc Autyzm
  2020
  Migdały w praktyce logopedycznej
  Prowadzący - Aleksandra Rosińska
  2020
  Napięcie mięśniowe w praktyce logopedycznej
  Prowadzący - Aleksandra Kaczyńska
  2020
  Elektrostymulacja w logopedii MODUŁ l
  Prowadzący - Ewa Wojewoda
  2020
  Ortodoncja dla logopedów. Diagnoza i terapia funkcji kompleksu ustno-twarzowego w ujęciu ortodontyczno-neurologopedycznym
  Prowadzący - Aleksandra Listwoń
  2020
  Diagnoza i terapia dziecka z zespołem Downa
  Prowadzący - Aleksandra Listwoń
  2020
  Znaczenie diagnozy odruchowych reakcji oralnych u noworodków i niemowląt
  Prowadzący - Mira Rządzka
  2020
  Certyfikowane szkolenie KOSF
  Prowadzący - Karolina Spałek
  2020
  Diagnoza i Terapia Ręki - kurs I i II stopnia w ujęciu globalnym
  Prowadzący - Hanna Szyszkowska
  2020
  Diagnoza i terapia zaburzeń mowy dziecka z rozszczepem wargi i podniebienia, w tym wczesna interwencja logopedyczna.
  Prowadzący - Danuta Pluta-Wojciechowska
  2020
  Masaż logopedyczny
  Prowadzący - Aleksandra Kaczyńska
  2020
  Strategie rodzinne w terapii jąkania wczesnodziecięcego
  Prowadzący - Łukasz Kowalczyk
  2020
  Wczesna Interwencja Logopedyczna - warsztat praktyczny
  2019
  Integracja Sensoryczna w pracy logopedy
  2019
  Opóźniony rozwój mowy - szkolenie warsztatowe
  2019
  Terapia rotacyzmu
  2019
  Terapia mowy bezdźwiecznej
  2019
  Diagnoza i terapia ucznia z wadą słuchu
  Prowadzący - Aleksandra Kaczyńska
  2019
  Badania słuchu w logopedii
  Prowadzący - Aleksandra Kaczyńska
  2019
  Terapia sygmatyzmu
  2019