mgr Sabina Dutko
Logopeda
Przemyśl

mgr Sabina Dutko

Logopeda Przemyśl

"Nie jest ważne, co przydarza ci się w życiu. Ważne jest, jakie przypisujesz temu znaczenie."

Nazywam się Sabina Dutko i jestem doświadczonym pedagogiem, który zdobył przeszło 12 lat praktyki zawodowej. Moje edukacyjne ścieżki kształcenia przygotowały mnie do wszechstronnego działania w obszarze pedagogiki i terapii.


Moje doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując 10 lat w Warszawie, w różnorodnych środowiskach, takich jak żłobki, przedszkola, szkoły oraz poprzez prowadzenie prywatnej działalności edukacyjnej. Wcielałam się w role nauczyciela edukacji przedszkolnej, wczesnoszkolnej, oligofrenopedagoga, nauczyciela wspomagającego i logopedy.

W chwili obecnej pełnię rolę pedagoga specjalnego w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii oraz działam jako life coach, udzielając sesji wsparcia osobom poszukującym swojej drogi życiowej i zawodowej. W pracy priorytetem jest dla mnie zrozumienie i spełnienie potrzeb dziecka. Dążę do tego, aby moje zajęcia były fascynujące, twórcze oraz prowadzone w atmosferze pełnej zaufania i przyjaznej.


Adresy
Zakątek terapii - poradnia logopedyczno-pedagogiczna
Generała Józefa Bema 6
37-700 Przemyśl
Polska, Podkarpackie
+48 572 833 913
Logopeda.pl

Zakres usług
Nazwa usługi Cena
Diagnoza logopedyczna od 120,00 zł
Terapia logopedyczna od 60,00 zł
Opinia logopedyczna od 60,00 zł
Terapia dysleksji od 70,00 zł
Terapia ręki od 70,00 zł
Zajęcia rewalidacyjne od 50,00 zł
Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne od 50,00 zł
Diagnoza gotowości szkolnej - 2 spotkania od 150,00 zł
Glottodydaktyka - Nauka czytania i pisania od 60,00 zł
Edukacyjna i terapeutyczna zabawa, ukierunkowana na wszechstronny rozwój zmysłów od 60,00 zł
Zajęcia, które łączą korekcję mowy oraz rozwijanie zdolności słuchowych w oparciu o rytm i ruch od 60,00 zł
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz z zaburzeniami ze spektrum autyzmu od 60,00 zł
Wszechstronna forma wsparcia dla tych, którzy pragną pozytywnie wpłynąć na rozwój swojego dziecka lub napotykają na trudności w sferze wychowawczej. od 70,00 zł
Spersonalizowany jadłospis na 7 dni dopasowany do wymagań. od 200,00 zł
Spersonalizowany jadłospis na 14 dni dopasowany do wymagań. od 250,00 zł

Edukacja

Dowiedz się więcej na mój temat.

Ukończyłam studia licencjackie na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach, gdzie specjalizowałam się w pedagogice przedszkolnej i wczesnoszkolnej wraz z terapią pedagogiczną. Następnie podjęłam studia magisterskie na Akademii Ignatianum w Krakowie, koncentrując się na pedagogice opiekuńczo-wychowawczej. Nie zatrzymałam się jednak na tym etapie, a kontynuowałam rozwijanie swoich umiejętności i wiedzy poprzez kolejne lata edukacji na studiach podyplomowych.

Skupiłam się na kierunku: edukacja i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osobami cierpiącymi na zaburzenia ze spektrum autyzmu (oligofrenopedagogika) – na Uczelni Nauk Społecznych w Warszawie. Ponadto, uzyskałam kolejne kwalifikacje w obszarze logopedii na Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy. Aktualnie, jako studentka Wyższej Szkoły Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu, specjalizuję się w psychologii klinicznej i osobowości.


Mój nieustanny głód wiedzy i dążenie do doskonalenia zawodowego skierowały mnie również na 4 kursy – A4academy, kończąc je egzaminami powyżej 90 % pkt, co umożliwiło mi jeszcze większą kompetencję w pracy z dziećmi.

„Specjalista dietetyki i suplementacji”

„Analiza badań krwi”

„Dieta dla mózgu”

„Dieta redukcyjna od podstaw„.

W swojej praktyce pedagogicznej przyglądam się młodemu człowiekowi holistycznie, dbając o każdy aspekt jego rozwoju.


W ciągu lat pracy uczestniczyłam także w wielu kursach i szkoleniach, poszerzając swoją wiedzę z zakresu logopedii i pedagogiki. Niektóre z tych szkoleń obejmowały tematy takie jak: „Glottodydaktyka prof. Rocławskiego”, „Błędy w tworzeniu IPETów”, „Dziecięca matematyka prof. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej”, „Kreatywna zabawa z dziećmi” oraz „Edukacja ucznia z specyficznymi trudnościami szkolnymi”, „Równościowe czytanie”, „Skuteczne czytanie i uczenie się zdalne”, „Rozpoznawanie depresji u młodych ludzi”.

   Lista ukończonych szkół wyższych
  • 2020 - Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy

   Logopedia

  • 2019 - Uczelnia Nauk Społecznych w Warszawie

   edukacja i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osobami cierpiącymi na zaburzenia ze spektrum autyzmu (oligofrenopedagogika)

  • 2014 - Akademia Ignatianum w Krakowie

   Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza

  • 2012 - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

   Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna wraz z terapią pedagogiczną