mgr Sabina Midura
Logopeda
Krosno

mgr Sabina Midura

Logopeda Krosno

Nazywam się Sabina Midura. Ukończyłam studia magisterskie na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie na kierunku logopedia z audiologią, specjalność logopedia kliniczna. Na co dzień pracuję w wielospecjalistycznym zespole, prowadzę zajęcia logopedyczne indywidualne i grupowe dla dzieci z wyzwaniami rozwojowymi w Niepublicznym Integracyjnym Przedszkolu „Motylek”. Współpracuję także ze Stowarzyszeniem Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Wadą Słuchu, prowadząc zajęcia domowe w ramach rehabilitacji słuchu i mowy u dzieci. W swojej pracy wykorzystuję wiedzę zdobytą na wielu szkoleniach, m.in. „Objaw góry Fuji. Diagnostyka zaburzeń miofunkcjonalnych u niemowląt”, „Ocena traktu ustno-twarzowego. Mioterapia-podejście autorskie”, „Stymulacja traktu ustno-twarzowego”, „Masaż logopedyczny od podstaw. Podejście praktyczne”, „Stosowana Analiza Zachowania w pracy terapeutycznej z osobami ze spektrum autyzmu. Kurs III stopniowy”, „Elektrostymulacja w logopedii”, „Usprawnianie narządów artykulacyjnych oraz gimnastyka oddechowa jako elementy poprawy mowy i połykania u dzieci”. Moją zawodową pasją jest praca z dziećmi z nieprawidłowościami w budowie anatomicznej jamy ustnej, w tym ze skróconym wędzidełkiem podjęzykowym, przygotowanie pacjenta do zabiegu frenotomii i rehabilitacja po „uwolnieniu” języka.

Prowadzę zajęcia z dziećmi od pierwszych miesięcy życia, mającymi trudności w karmieniu piersią czy butelką, w rozszerzaniu diety, z nadwrażliwością okolic jamy ustnej, z nieprawidłowym torem oddechowym, typem połykania, z dziećmi z opóźnionym rozwojem mowy, z dziećmi z niedosłuchem, z wadami genetycznymi, z pacjentami ze skróconym wędzidełkiem i wadami wymowy w każdym wieku. Praca ze specjalistami z różnych dziedzin (psycholog, fizjoterapeuta, pedagog, terapeuta SI, dietetyk, laryngolog, audiolog, ortodonta) uświadamia mi, jak ważne jest całościowe spojrzenie na pacjenta oraz ciągłe poszerzanie swojej wiedzy. Staram się nie koncentrować wyłącznie na „objawach”, czyli na przykład wadzie wymowy, ale szukam najważniejszego – przyczyny. W terapii kieruję się szacunkiem do pacjenta, jego możliwości i ograniczeń. Każdy pacjent jest dla mnie wyzwaniem i wyjątkową lekcją.


Adresy
Gabinet Logopedyczny Sabina Midura
Korczyńska 43
38-400 Krosno
Polska, Podkarpackie
537277266 | 134332300

Edukacja

Dowiedz się więcej na mój temat.

   Lista ukończonych szkół wyższych
  • 2019 - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

   Logopedia z audiologią, specjalność logopedia kliniczna

  Lista odbytych szkoleń
  Odbyte szkolenia, kursy, warsztaty Rok
  Objaw góry Fuji. Diagnostyka zaburzeń miofunkcjonalnych u niemowląt
  Prowadzący - Anna Kotlińska
  2021
  Ocena traktu ustno-twarzowego. Mioterapia-podejście autorskie
  Prowadzący - Ewelina Mendala-Kwoczek
  2021
  Masaż Logopedyczny od podstaw. Podejście praktyczne
  Prowadzący - Aleksandra Kaczyńska
  2019