mgr Sandra Bauer
Neurologopeda, Logopeda
Lublin, Czechów

mgr Sandra Bauer

Neurologopeda, Logopeda Lublin, Czechów

Logopedia okazała się tym, w czym odnalazłam się najlepiej i jest moją zawodową pasją, choć nie był to mój pierwszy edukacyjny wybór.

Umiejętność indywidualnego podejścia do pacjenta z interdyscyplinarnym spojrzeniem jest nieodłącznym elementem moich działań.

W swojej pracy spotykam się całym wachlarzem potrzeb interwencji logopedycznej - już od pierwszych dni życia człowieka.

Najbliższe moim zawodowym zainteresowaniom są dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, dyslalią i SLI, pacjenci z szeroko pojętymi trudnościami/zaburzeniami w przyjmowaniu pokarmów oraz osoby po uszkodzeniach mózgu.

Prowadzę też diagnostykę i terapię centralnych zaburzeń przetwarzania słuchowego metodą Neuroflow.

Poza logopedią moje życie ściśle związane jest ze wspinaczką sportową i skalną - uprawiam tą dyscyplinę od 2001 roku, prowadzę sekcje wspinaczkowe i jestem sędzią zawodów Polskiego Związku Alpinizmu.


Adresy
ACS Słuchmed
Doktora Witolda Chodźki 3
20-400 Lublin
Polska, lubelskie
817425188
Uniwersytecki Szpital Dziecięcy
Profesora Antoniego Gębali 6
20-093 Lublin
Polska, lubelskie

Edukacja

Dowiedz się więcej na mój temat.

Ukończyłam Logopedię oraz Neurologopedię na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Staram się też regularnie uczestniczyć w szkoleniach i kursach, które aktualizują  moją wiedzę i pomagają podnosić kwalifikacje zawodowe.

   Lista ukończonych szkół wyższych
  • 2018 - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

   Neurologopedia

  • 2018 - Wyższa Szkoła Humanitas

   Przygotowanie pedagogiczne

  • 2015 - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

   Logopedia

  • 2015 - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

   Kulturoznawstwo

  • 2009 - Uniwersytet Paisii Hilendarski w Smolyan, Bułgaria

   Filologia słowiańska

  • 2008 - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

   Fililogia słowiańska

  Lista odbytych szkoleń
  Odbyte szkolenia, kursy, warsztaty Rok
  Diagnostyka i terapia zaburzeń w obrębie nerwu błędnego.
  Prowadzący - dr n. med. Janusz Kocjan
  2020
  Logopedia a trudności w jedzeniu u dzieci.
  Prowadzący - mgr Magdalena Budkowska
  2020
  Pierwsze kroki ACC, czyli co, czym, jak i dla kogo?
  Prowadzący - mgr Anna Boniakowska
  2019
  Diagnostyka i terapia zaburzeń przetwarzania słuchowego metodą Neuroflow Aktywny Trening Słuchowy.
  Prowadzący - dr n. med. Andrzej Senderski
  2019
  Diagnoza dysfagii w praktyce logopedy.
  Prowadzący - dr Marta Zawichrowska
  2019
  Zachowania trudne w praktyce logopedy - narzędzia i metody pracy.
  Prowadzący - mgr Magdalena Bury-Kamińska
  2019
  Zaburzenia ze spektrum autyzmu czy SLI? Diagnoza różnicowa.
  Prowadzący - mgr Paulina Tarkowska
  2019
  Mózgowe porażenie dziecięce w praktyce logopedy.
  Prowadzący - mgr Marcelina Przeździęk
  2019
  Wybiórczość pokarmowa w ujęciu sensoryczno-motorycznym.
  Prowadzący - Marta Baj-Lieder
  2017
  Metody pracy terapeutycznej z dzieckiem ze spektrum autyzmu - diagnoza i terapia.
  Prowadzący - mgr Ewelina Podlaszewska
  2017
  Strategiczna metoda usprawniania realizacji fonemów w dyslalii obwodowej.
  Prowadzący - dr hab. Dorota Pluta-Wojciechowska
  2017
  Podstawy ortodoncji dla logopedów. Praktyczne umiejętności oceny warunków zgryzowych.
  Prowadzący - dr Monika Łuszczuk
  2017
  Karta Oceny Logopedycznej Dziecka - uprawnienia do wykonywania testu.
  Prowadzący - dr Joanna Gruba
  2017
  Behawioralne i emocjonalne zaburzenia dzieci i młodzieży w praktyce nauczyciela - wychowawcy.
  Prowadzący - mgr Joanna Nienałtowska-Padło
  2017
  Terapia sygmatyzmu międzyzębowego.
  Prowadzący - mgr Anna Balewska
  2017