mgr Sylwia Apola-Piórkowska
Logopeda, Neurologopeda
Łańcut

mgr Sylwia Apola-Piórkowska

Logopeda, Neurologopeda Łańcut

"Nauczyciel przychodzi gdy uczeń jest gotowy, moim nauczycielem jest dziecko" T. Kaczan

   Mam na imię Sylwia. Jestem neurologopedą klinicznym, terapeutą wczesnej interwencji, terapeutą miofunkcjonalnym, certyfikowanym terapeutą ręki i instruktorem masażu Shantala oraz audiologiem ogólnym. Prywatnie jestem mamą, co daje mi też inne spojrzenie na rozwój i zabawę dziecka, a także na terapię domową.

   Prowadzę indywidualną terapię z małymi pacjentami od urodzenia do wieku szkolnego. Zajmuję się oceną i wspieraniem rozwoju niemowląt i małych dzieci, terapią karmienia oraz prowadzę szeroko pojętą terapię dzieci z wyzwaniami rozwojowymi w tym z zespołami genetycznymi i autyzmem oraz terapię logopedyczną i miofunkcjonalną wspierającą leczenie ortodontyczne z wykorzystaniem Systemów MFS , Elastycznego Terapeutycznego Tapingu (ETTHNO) i stymulacji traktu ustno-twarzowego a także prowadzę terapię neurobiologiczną z wykorzystaniem Metody Krakowskiej®.


Adresy
Gabinet Neurologopedii Dziecięcej PRACOWNIA MOWY
ul. Tadeusza Kościuszki 9 | 7
37-100 Łańcut
Polska, podkarpackie
500470786
Logopeda.pl

Zakres usług
Nazwa usługi Cena
Diagnoza logopedyczna i neurologopedyczna
Stymulacja rozwoju mowy
Terapia orofacjalna i miofunkcjonalna
Stymulacja traktu ustno-twarzowego
Regulatory Funkcji MFS
Korekcja wad wymowy
Terapia neurobiologiczna z wykorzystaniem Metody Krakowskiej®.
Elastyczny Terapeutyczny Taping ETT-HNO
Masaż dziecka Metodą Shantala
Masaż neurorozwojowy wg koncepcji Petera Walkera

Edukacja

Dowiedz się więcej na mój temat.

  Skończyłam pięcioletnie studia magisterskie na kierunku Logopedia z audiologią na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz studia podyplomowe z Neurologopedii klinicznej z wczesną interwencją logopedyczną na Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Niesienie pomocy małym pacjentom i ich rodzinom sprawia mi ogromną satysfakcję i motywuje do dalszej pracy, dlatego nieustannie poszerzam swoje kwalifikacje zawodowe. Lista moich szkoleń i kursów jest dosyć obszerna ale stale się powiększa, bo im więcej wiem, tym chcę wiedzieć więcej by jak najlepiej pomagać. Praca nauczyła mnie, że nie zmienię całego świata ale mogę zmienić cały świat dla jednej osoby.

   Lista ukończonych szkół wyższych
  • 2019 - Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

   Neurologopedia kliniczna z wczesną interwencją logopedyczną

  • 2012 - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

   Logopedia z audiologią

  • 2012 - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

   Pedagogika opiekuńcza z terapią pedagogiczną

  Lista odbytych szkoleń
  Odbyte szkolenia, kursy, warsztaty Rok
  Zaburzenia przetwarzania sensorycznego u dzieci przedwcześnie urodzonych – perspektywa specjalistów i rodziców
  Prowadzący - dr Iwona Palicka, mgr Izabela Grzebna
  2020
  Kurs instruktorski Masażu Dziecka Metodą Shantala oraz Masażu Osoby Dorosłej Metodą Shantala
  Prowadzący - Szkoła Masażu Shantala i Terapii Funkcji Poznawczych
  2020
  AAC jako wsparcie mówienia
  Prowadzący - Ewa Grzelak
  2020
  Niemowlak u logopedy 2 Miobobo©. Skrócone wędzidełko podjęzykowe u niemowląt – podejście praktyczne
  Prowadzący - dr Marzena Machoś
  2020
  Terapia wad wymowy
  Prowadzący - Agata Gładowicz-Bojarska
  2020
  Developmental Baby Massage
  Prowadzący - Peter Walker
  2020
  Gryzaki w profilaktyce i terapii logopedycznej
  Prowadzący - dr Marzena Machoś
  2020
  Elektro Neuro Mobilizacja Obszaru Twarzowego ENMOT
  Prowadzący - Magdalena Mazur, Sebastian Grzechnik
  2020
  MFT 9-99 sTArs - Miofunkcjonalna Terapia dla osób w wieku 9-99
  Prowadzący - Barbara Paradowska
  2020
  Holistyczne podejście do leczenia wad zgryzu czyli jak pomóc sobie i pacjentom żeby leczyć łatwiej, szybciej i bardziej stabilnie
  Prowadzący - Polskie Towarzystwo Ortodontyczne
  2020
  AAC - wspomagające i alternatywne metody porozumiewania się dzieci ze specjalnymi potrzebami w komunikowaniu się
  Prowadzący - Alina Smyczek
  2019
  Elastyczny Terapeutyczny Taping w logopedii / neurologopedii zgodnie z podejściem Esther de Ru
  Prowadzący - dr Martyna Brychcy
  2019
  Diagnoza i terapia logopedyczna dziecka z niepełnosprawnością intelektualną i Zespołem Downa - kurs podstawowy
  Prowadzący - dr Marzena Machoś
  2019
  Opóźniony Rozwój Mowy - kreatywne postepowanie logopedyczne
  Prowadzący - Agata Gładowicz-Bojarska
  2019
  Diagnoza i Terapia Ręki - kurs I i II stopnia w ujęciu globalnym
  Prowadzący - Hanna Szyszkowska
  2019
  Terapia Dziecięcej Apraksji Mowy, ORM, Afazji Motorycznej i Rozwojowej według zasad motorycznego uczenia się
  Prowadzący - Ewa Grzelak
  2019
  Stymulacja traktu ustno-twarzowego
  Prowadzący - Małgorzata Gawryl
  2019
  Dyzartria wyzwaniem logopedy
  Prowadzący - Magdalena Mazur
  2019
  Regulatory funkcji MFS – nowe trendy w diagnostyce i leczeniu zaburzeń zgryzu i wymowy
  Prowadzący - lek. stom. Monika Ośko
  2018
  Masaż logopedyczny od podstaw - podejście praktyczne
  Prowadzący - Aleksandra Kaczyńska
  2018
  Wczesna diagnoza i stymulacja logopedyczna u noworodków i niemowląt
  Prowadzący - dr n. med. Mira Rządzka
  2017
  Metody wywoływania głosek
  Prowadzący - dr Alicja Kabała
  2017
  Alalia (opóźniony rozwój mowy, SLI) - diagnoza i terapia
  Prowadzący - dr Ewa Bielenda-Mazur
  2017
  Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji
  Prowadzący - dr hab. Zdzisława Orłowska-Popek
  2015
  Wczesna diagnoza i terapia zaburzeń autystycznych
  Prowadzący - prof. Marta Korendo
  2015
  Praca z dzieckiem autystycznym - początek drogi
  Prowadzący - Agnieszka Bala
  2015
  Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych - usprawnianie lewej półkuli mózgu
  Prowadzący - prof. Marta Korendo
  2015
  Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania®
  Prowadzący - dr Katarzyna Sedivy
  2015
  Terapia Neurobiologiczna dla początkujących
  Prowadzący - prof. Jagoda Cieszyńska
  2015
  Terapia sensomotoryczna i korekta dysfunkcji ustno-twarzowych
  Prowadzący - dr n. hum. Anna Regner
  2014
  Ustna sprawność ruchowa w karmieniu i żywieniu dziecka – strategie leczenia według Marsha D. Klein i Tracy A. Delaney
  Prowadzący - dr Marta Szmaj
  2014
  Podstawy ortodoncji dla logopedów. Diagnozowanie i usprawnianie wymowy osób z wadą zgryzu
  Prowadzący - dr Lilianna Konopska
  2014
  Stymulowanie funkcji uwagi. Wprowadzenie do programu ATTENSION AUTISM
  Prowadzący - Gina Davies
  2014
  Kurs III stopniowy - Stosowana Analiza Zachowania w pracy terapeutycznej z osobami z autyzmem
  Prowadzący - Teresa Rajs Glazar i Teresa Mayer
  2014
  Dziecko z FAS (Płodowym Zespołem Alkoholowym)
  Prowadzący - dr n. med. Małgorzata Klecka, Fundacja FASTRYGA
  2014
  Dyslalia ankyloglosyjna – o krótkim wędzidełku języka, wadliwej wymowie i skuteczności terapii
  Prowadzący - dr Barbara Ostapiuk
  2013
  Wykorzystanie elementów metody webo-tonalnej w terapii dzieci z zaburzeniami w komunikacji językowej
  Prowadzący - dr n. hum. Anna Prożych
  2013
  Certyfikaty uprawniające do prowadzenia postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w neurologopedii według Koncepcji NDT – Bobath
  Prowadzący - dr Aleksandra Łada
  2012
  Zaburzenia w zachowaniu u osób z autyzmem i upośledzeniem umysłowym
  Prowadzący - Warsztaty doskonalenia zawodowego
  2012
  Logorytmika w zabawie i terapii
  Prowadzący - Irena Bogucka
  2011
  Studium Obiektywnych Badań Słuchu
  Prowadzący - Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie
  2011
  Trening ruchu twórczego metodą Weroniki Sherborne
  2009
  Certyfikat terapeuty metodą fonogestów I stopnia
  Prowadzący - Stowarzyszenie „Polskie Centrum Metody Fonogestów”
  2009
  Certyfikaty tłumacza języka migowego I i II stopnia
  Prowadzący - Polski Związek Głuchych Oddział w Lublinie
  2008