mgr Sylwia Apola-Piórkowska
Logopeda, Neurologopeda
Łańcut

mgr Sylwia Apola-Piórkowska

Logopeda, Neurologopeda Łańcut

"Nauczyciel przychodzi gdy uczeń jest gotowy, moim nauczycielem jest dziecko" T. Kaczan

   Mam na imię Sylwia. Jestem neurologopedą klinicznym, terapeutą wczesnej interwencji, terapeutą miofunkcjonalnym, certyfikowanym terapeutą ręki i instruktorem masażu Shantala oraz audiologiem ogólnym. Prywatnie jestem mamą, co daje mi też inne spojrzenie na rozwój i zabawę dziecka, a także na terapię domową.

   Prowadzę indywidualną terapię z małymi pacjentami od urodzenia do wieku szkolnego. Zajmuję się oceną i wspieraniem rozwoju niemowląt i małych dzieci, terapią karmienia oraz prowadzę szeroko pojętą terapię dzieci z wyzwaniami rozwojowymi w tym z zespołami genetycznymi i autyzmem oraz terapię logopedyczną i miofunkcjonalną wspierającą leczenie ortodontyczne z wykorzystaniem Systemów MFS , Elastycznego Terapeutycznego Tapingu (ETTHNO) i stymulacji traktu ustno-twarzowego a także prowadzę terapię neurobiologiczną z wykorzystaniem Metody Krakowskiej®.


Adresy
Gabinet Neurologopedii Dziecięcej PRACOWNIA MOWY
ul. Rzeźnicza 2 | 3
37-100 Łańcut
Polska, podkarpackie
500470786
Logopeda.pl

Zakres usług
Nazwa usługi Cena
Diagnoza logopedyczna i neurologopedyczna
Stymulacja rozwoju mowy
Terapia orofacjalna i miofunkcjonalna
Stymulacja traktu ustno-twarzowego
Regulatory Funkcji MFS
Korekcja wad wymowy
Terapia neurobiologiczna z wykorzystaniem Metody Krakowskiej®.
Elastyczny Terapeutyczny Taping ETT-HNO
Masaż dziecka Metodą Shantala

Edukacja

Dowiedz się więcej na mój temat.

  Skończyłam pięcioletnie studia magisterskie na kierunku Logopedia z audiologią na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz studia podyplomowe z Neurologopedii klinicznej z wczesną interwencją logopedyczną na Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Niesienie pomocy małym pacjentom i ich rodzinom sprawia mi ogromną satysfakcję i motywuje do dalszej pracy, dlatego nieustannie poszerzam swoje kwalifikacje zawodowe. Lista moich szkoleń i kursów jest dosyć obszerna ale stale się powiększa, bo im więcej wiem, tym chcę wiedzieć więcej by jak najlepiej pomagać. Praca nauczyła mnie, że nie zmienię całego świata ale mogę zmienić cały świat dla jednej osoby.

   Lista ukończonych szkół wyższych
  • 2019 - Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

   Neurologopedia kliniczna z wczesną interwencją logopedyczną

  • 2012 - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

   Pedagogika opiekuńcza z terapią pedagogiczną

  • 2012 - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

   Logopedia z audiologią

  Lista odbytych szkoleń
  Odbyte szkolenia, kursy, warsztaty Rok
  Niemowlak u logopedy 2 Miobobo©. Skrócone wędzidełko podjęzykowe u niemowląt – podejście praktyczne
  Prowadządzący - dr Marzena Machoś
  2020
  AAC jako wsparcie mówienia
  Prowadządzący - Ewa Grzelak
  2020
  Kurs instruktorski Masażu Dziecka Metodą Shantala oraz Masażu Osoby Dorosłej Metodą Shantala
  Prowadządzący - Szkoła Masażu Shantala i Terapii Funkcji Poznawczych
  2020
  Zaburzenia przetwarzania sensorycznego u dzieci przedwcześnie urodzonych – perspektywa specjalistów i rodziców
  Prowadządzący - dr Iwona Palicka, mgr Izabela Grzebna
  2020
  Terapia wad wymowy
  Prowadządzący - Agata Gładowicz-Bojarska
  2020
  Holistyczne podejście do leczenia wad zgryzu czyli jak pomóc sobie i pacjentom żeby leczyć łatwiej, szybciej i bardziej stabilnie
  Prowadządzący - Polskie Towarzystwo Ortodontyczne
  2020
  MFT 9-99 sTArs - Miofunkcjonalna Terapia dla osób w wieku 9-99
  Prowadządzący - Barbara Paradowska
  2020
  Dyzartria wyzwaniem logopedy
  Prowadządzący - Magdalena Mazur
  2019
  Stymulacja traktu ustno-twarzowego
  Prowadządzący - Małgorzata Gawryl
  2019
  Terapia Dziecięcej Apraksji Mowy, ORM, Afazji Motorycznej i Rozwojowej według zasad motorycznego uczenia się
  Prowadządzący - Ewa Grzelak
  2019
  Diagnoza i Terapia Ręki - kurs I i II stopnia w ujęciu globalnym
  Prowadządzący - Hanna Szyszkowska
  2019
  Opóźniony Rozwój Mowy - kreatywne postepowanie logopedyczne
  Prowadządzący - Agata Gładowicz-Bojarska
  2019
  Diagnoza i terapia logopedyczna dziecka z niepełnosprawnością intelektualną i Zespołem Downa - kurs podstawowy
  Prowadządzący - dr Marzena Machoś
  2019
  Elastyczny Terapeutyczny Taping w logopedii / neurologopedii zgodnie z podejściem Esther de Ru
  Prowadządzący - dr Martyna Brychcy
  2019
  AAC - wspomagające i alternatywne metody porozumiewania się dzieci ze specjalnymi potrzebami w komunikowaniu się
  Prowadządzący - Alina Smyczek
  2019
  Masaż logopedyczny od podstaw - podejście praktyczne
  Prowadządzący - Aleksandra Kaczyńska
  2018
  Regulatory funkcji MFS – nowe trendy w diagnostyce i leczeniu zaburzeń zgryzu i wymowy
  Prowadządzący - lek. stom. Monika Ośko
  2018
  Alalia (opóźniony rozwój mowy, SLI) - diagnoza i terapia
  Prowadządzący - dr Ewa Bielenda-Mazur
  2017
  Metody wywoływania głosek
  Prowadządzący - dr Alicja Kabała
  2017
  Wczesna diagnoza i stymulacja logopedyczna u noworodków i niemowląt
  Prowadządzący - dr n. med. Mira Rządzka
  2017
  Terapia Neurobiologiczna dla początkujących
  Prowadządzący - prof. Jagoda Cieszyńska
  2015
  Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania®
  Prowadządzący - dr Katarzyna Sedivy
  2015
  Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych - usprawnianie lewej półkuli mózgu
  Prowadządzący - prof. Marta Korendo
  2015
  Praca z dzieckiem autystycznym - początek drogi
  Prowadządzący - Agnieszka Bala
  2015
  Wczesna diagnoza i terapia zaburzeń autystycznych
  Prowadządzący - prof. Marta Korendo
  2015
  Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji
  Prowadządzący - dr hab. Zdzisława Orłowska-Popek
  2015
  Dziecko z FAS (Płodowym Zespołem Alkoholowym)
  Prowadządzący - dr n. med. Małgorzata Klecka, Fundacja FASTRYGA
  2014
  Kurs III stopniowy - Stosowana Analiza Zachowania w pracy terapeutycznej z osobami z autyzmem
  Prowadządzący - Teresa Rajs Glazar i Teresa Mayer
  2014
  Stymulowanie funkcji uwagi. Wprowadzenie do programu ATTENSION AUTISM
  Prowadządzący - Gina Davies
  2014
  Podstawy ortodoncji dla logopedów. Diagnozowanie i usprawnianie wymowy osób z wadą zgryzu
  Prowadządzący - dr Lilianna Konopska
  2014
  Ustna sprawność ruchowa w karmieniu i żywieniu dziecka – strategie leczenia według Marsha D. Klein i Tracy A. Delaney
  Prowadządzący - dr Marta Szmaj
  2014
  Terapia sensomotoryczna i korekta dysfunkcji ustno-twarzowych
  Prowadządzący - dr n. hum. Anna Regner
  2014
  Wykorzystanie elementów metody webo-tonalnej w terapii dzieci z zaburzeniami w komunikacji językowej
  Prowadządzący - dr n. hum. Anna Prożych
  2013
  Dyslalia ankyloglosyjna – o krótkim wędzidełku języka, wadliwej wymowie i skuteczności terapii
  Prowadządzący - dr Barbara Ostapiuk
  2013
  Zaburzenia w zachowaniu u osób z autyzmem i upośledzeniem umysłowym
  Prowadządzący - Warsztaty doskonalenia zawodowego
  2012
  Certyfikaty uprawniające do prowadzenia postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w neurologopedii według Koncepcji NDT – Bobath
  Prowadządzący - dr Aleksandra Łada
  2012
  Studium Obiektywnych Badań Słuchu
  Prowadządzący - Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie
  2011
  Logorytmika w zabawie i terapii
  Prowadządzący - Irena Bogucka
  2011
  Certyfikat terapeuty metodą fonogestów I stopnia
  Prowadządzący - Stowarzyszenie „Polskie Centrum Metody Fonogestów”
  2009
  Trening ruchu twórczego metodą Weroniki Sherborne
  2009
  Certyfikaty tłumacza języka migowego I i II stopnia
  Prowadządzący - Polski Związek Głuchych Oddział w Lublinie
  2008