mgr Sylwia Parol (Kolankiewicz)
Logopeda, Neurologopeda
Łódź

mgr Sylwia Parol (Kolankiewicz)

Logopeda, Neurologopeda Łódź

    Jestem magistrem logopedii ze specjalizacją neurologopedyczną, którą ukończyłam na Uniwersytecie Łódzkim.

Ponadto, jestem filologiem, neuroterapeutą, terapeutą miofunkcjonalnym oraz terapeutą ręki.

    Specjalizuję się w pracy z osobami dorosłymi. W głównej mierze zajmuję się terapią osób ze schorzeniami o podłożu neurologicznym, w szczególności z Pacjentami  po udarach dotkniętych afazją, dyzartią, dysfagią oraz chorobami neurodegeneracyjnymi i genetycznymi, a także jąkaniem i emisją głosu.

    Swoje kilkuletnie doświadczenie zawodowe jako logopeda zdobywałam w placówkach oświatowych, poradniach psychologiczno - pedagogicznych, a obecnie powiększam je w ośrodkach Służby Zdrowia.

     Nabytą już wiedzę pogłębiam, biorąc udział w licznych szkoleniach, kursach oraz konferencjach zawodowych, by jak najlepiej pomagać pacjentom i wykorzystywać w swojej pracy innowacyjne metody oraz techniki.

    Niesienie pomocy moim Pacjentom i ich rodzinom sprawia mi ogromną radość i motywuje mnie do dalszej pracy.

Wieloletnia praca z pacjentami nauczyła mnie, że nie jestem w stanie zmienić całego świata, ale mogę odmienić świat jednej osobie.

   Jestem również logopedą mobilnym i prowadzę terapię w domach Pacjentów.


Usługi mobilne
 • Łódź

Edukacja

Dowiedz się więcej na mój temat.

  Lista odbytych szkoleń
  Odbyte szkolenia, kursy, warsztaty Rok
  Terapia oddechowa
  Prowadzący - Anna Maria Pękacka
  2019
  ,, Dyslalia. Diagnoza i terapia wybranych form zaburzeń..." .
  Prowadzący - Danuta Pluta - Wojciechowska
  2019
  ,, MFT 9 - 99 sTArs - Miofunkcjonalna Terapia osób w wieku 9- 99".
  Prowadzący - Barbara Paradowska
  2019
  Elektrostymulacja w logopedii.
  Prowadzący - Ewa Wojewoda
  2019
  Rehabilitacja zaburzeń głosu.
  Prowadzący - Barbara Sambor
  2019
  III Łódzkie Seminarium Logopedyczne pt.,, Diagnoza i terapia osób dorosłych z zaburzeniami mowy".
  2018
  I ogólnopolska konferencja naukowa, pt.,, Afazja rozwojowa - Droga przez diagnozę, terapię i edukację ku wyrównaniu szans.
  2018
  Letnia Szkoła Logopedów. Problemy diagnozy i terapii neurologopedycznej pacjentów z afazją i dyzartią. Analiza wybranych zespołów neurologicznych.
  Prowadzący - Marlena Puchowska
  2018
  ,, Porażenie nerwu twarzowego z elementami koncepcji PNF dla logopedów".
  Prowadzący - Anna Maria Pękacka
  2018
  ,, Masaż Neurologopedyczny Palpacyjno - Pulsacyjny według Marty Zawichrowskiej".
  Prowadzący - Marta Zawichrowska
  2018
  Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych - usprawnianie pracy lewej półkuli mózgu.
  Prowadzący - Marta Korendo
  2018
  Dyzartia - warsztat pracy z Pacjentem z dysfunkcjami aparatu wykonawczego
  Prowadzący - Marta Zawichrowska
  2018
  Terapia neurologopedyczna z Pacjentem porażonym czterokończynowo z rurką tracheostomijną.
  Prowadzący - Marta Zawichrowska
  2018
  Logorytmika - ruch słuch słowo
  Prowadzący - Ewa Bombol
  2017
  Diagnoza i Terapia Ręki - kurs I i II stopnia w ujęciu globalnym.
  Prowadzący - Hanna Szyszkowska
  2017
  Terapeuta Empathy Dolls
  Prowadzący - Monika Habik
  2017
  II Łódzkie Seminarium Logopedyczne pt. ,, Mutyzm w teorii i praktyce logopedycznej, psychologiczno - pedagogicznej i medycznej".
  2016
  Autyzm i Zespół Aspergera - diagnoza i terapia.
  Prowadzący - INDYGO
  2015