W najnowszych publikacjach poświęconych niepełnosprawności poruszane są kwestie dotyczące pozycjonowania osoby z uszkodzeniem neurologicznym w obrębie aparatu ruchu określane jako: uczenie motoryczne, kontrola motoryczna, kontrola postawy.

U dziecka z uszkodzeniem neurologicznym, które trafia na terapię logopedyczną jednym z ważniejszych problemów, jakie należy wziąć pod uwagę, jest możliwość uzyskania przez pacjenta odpowiedniej i najlepszej dla niego pozycji potrzebnej do funkcjonowania w domu oraz podczas aktywności życia codziennego. Gabinet logopedyczny jest miejscem nie mniej istotnym, natomiast jest to tylko mały wycinek z życia pacjenta.

Podstawową sprawą jest dokładne zdefiniowanie wymienionych wyżej pojęć. Uczenie motoryczne (motor learning) definiowane jest jako zestaw procesów opartych na praktyce i doświadczeniu, prowadzących do względnie trwałych zmian w zdolności do ruchu: przemieszczania się, sięgania, poboru pokarmu. Kontrola motoryczna to zdolność OUN do wykorzystywania teraźniejszych (feedforward) i wcześniejszych (feedback) informacji niezbędnych do wykonywania skoordynowanego, efektywnego i wydajnego ruchu. Kontrola postawy jako krytyczna część rozwoju ruchowego obejmuje kontrolę pozycji ciała w przestrzeni.

Pacjent z uszkodzonym centralnym układem nerwowym ma poważny problem z kontrolą postawy. Prawidłowy rozwój układu nerwowego to prawidłowy rozwój kontroli postawy. Opóźnienie rozwoju kontroli postawy, deficyty w kontroli posturalnej są istotnym predyktorem nieprawidłowego rozwoju CUN. U podstaw kontroli postawy leżą złożone mechanizmy sterujące środkiem masy ciała w obrębie podstawy podparcia, zapewniające stabilność i orientację, gdzie stabilność to zdolność do kontroli środka masy ciała w obrębie podstawy podparcia, a orientacja to zdolność do utrzymania właściwej relacji pomiędzy segmentami ciała oraz pomiędzy ciałem a środowiskiem w kontekście wykonywanego zadania.

Bardzo istotnym elementem wspierającym kontrolę postawy jest prawidłowa liniowość układu kostno-stawowo-mięśniowego. Rozwój kontroli postawy zaczyna się w płaszczyźnie strzałkowej od kontroli głowy i tułowia.

Pozycjonowanie jest niczym innym jak zewnętrznym wsparciem kontroli postawy dzieci z uszkodzonym CUN, zapewniając względnie prawidłową liniowość oraz w zależności od stopnia uszkodzenia neurologicznego stabilność, na poziomie głowy i tułowia lub tylko tułowia na różnych poziomach.