Gracz odkrywa po dwie karty w poszukiwaniu pary. Prawidłowo odszukana para znika. Jeżeli odkryte dwie karty nie stanowią pary, wracają do gry.