Przedstawiamy pierwszą z serii bezpłatnych kart pracy, pt. "Co robi Jaś?". Propozycja obejmuje 48 ilustracji przedstawiających różne czynności. Karty zostały opracowane z myślą o dzieciach młodszych.