Dostosuj ubiór do pogody, dostrzeż w co jest ubrany chłopiec, odtwórz wzór. Kolorowe arkusze zawierają wizerunek postaci wraz z elementami ubioru.