Karta o Polsce - NASZA POLSKA - to ......, w których mieszkamy. Są w niej ....., ....., ..... jesienią tam .... zbieramy.