Zasady gry: Obracamy karty obrazkami do dołu. W jednej kolejce każdy z graczy odkrywa po 2 obrazki i nazywa je. Jeśli są takie same, gracz zabiera je do siebie. Jeśli są różne, odkłada je z powrotem obrazkiem do dołu, w tym samym miejscu, z którego je podniósł. Wygrywa gracz, który na końcu gry ma najwięcej par kart. UWAGA! Na dwóch kartach znajduje się czarna kropka. Kto odkryje jedną z nich, traci kolejkę. Jeśli ktoś odkryje podczas jednego ruchu obie czarne kropki, zabiera je do siebie bez utraty kolejki. Od tej pory czarne kropki przestają zagrażać również pozostałym graczom.