dr n. społ. Ewa Winnicka

Neurologopeda

dr n. społ. Ewa Winnicka

Neurologopeda, oligofrenopedagog

Neurologopeda, oligofrenopedagog, terapeuta wczesnej interwencji. 

Ukończyła wiele szkoleń dotyczących wczesnego wspomagania rozwoju, wśród nich również szkolenia certyfikowane: NDT-Bobath, metoda oceny neurologicznej Prechtl’a, NBAS wg Brazeltona, metoda terapii oddechowej AFE. W roku 2014 odbyła staż w Ann & Robert H. Lurie Children’s Hospital of Chicago, gdzie obserwowała pracę specjalistów w zakresie żywienia i karmienia dzieci z różnymi problemami klinicznymi. Brała udział w licznych szkoleniach akredytowanych przez ESSD i poświęconych zagadnieniom zaburzeń połykania.

Jest logopedą, który wraz z lekarzami gastroenterologii i radiologii IPCZD, wykonał pierwsze w Polsce badanie videofluoroskopowej oceny połykania (VFSS) u dzieci (2012 rok). Od tego czasu takich badań wykonano kilkaset. Jest odpowiedzialna za ustalenie planu badania, współuczestniczy w wykonaniu oraz opisuje wyniki interpretując je na potrzeby terapii pacjentów.

W 2016 roku wprowadziła do regularnej terapii zaburzeń połykania elektrostymulację VitalStim. Miało to miejsce w Klinice Gastroenterologii, Hepatologii, Zaburzeń Odżywiania i Pediatrii w Instytut-Pomnik „Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie. Od tego czasu wiele dzieci odzyskało lub poprawiło możliwość jedzenia doustnego. Jest instruktorem metody VitalStim i zajmuje się między innymi szkoleniem nowych specjalistów z tej metody.

W 2016 roku obroniła pracę doktorską, która dotyczyła techniki karmienia noworodków urodzonych przedwcześnie i opierała się na autorskiej metodzie szkolenia pielęgniarek i położnych w tym zakresie.

Jest członkiem ESSD (European Society Swallowing Disorders – Europejskie Towarzystwo Zaburzeń Połykania), ESPGHAN (European Society Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutritiom – Europejskie Pediatryczne Stowarzyszenia Gastroenterologii, Hepatologii i Odżywiania) oraz PTGHiŻD (Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci).

Jest autorką artykułów i badań opisujących trudności z karmieniem dzieci. Efekty swojej pracy prezentuje na krajowych i zagranicznych konferencjach poświęconych gastroenterologii dziecięcej i dysfagii.

Doświadczenie

W latach 2001-2006 pracowała na Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii, 2005-2011 w Klinice Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodkowej w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie. Od 2011 roku pracuje w Klinice Gastroenterologii, Hepatologii, Zaburzeń Odżywiania i Pediatrii w Instytut-Pomnik „Centrum Zdrowia Dziecka”, gdzie do 2018 roku była członkiem Zespołu Zaburzeń Karmienia, a aktualnie zajmuje się tam diagnozą i terapią zaburzeń połykania u dzieci. Jest doświadczonym wykładowcą akademickim.


Zajmuję się:
 • diagnozą zaburzeń połykania i karmienia,

 • terapią zaburzeń karmienia na tle nadwrażliwości sensorycznej oraz zaburzeń zachowania,

 • terapią zaburzeń połykania, m.in. z wykorzystaniem elektrostymulacji,

 • wspieraniem rozwoju funkcji pokarmowych,

 • wspieraniem rozwoju mowy we wczesnych etapach życia (niemowlęta z obciążonym wywiadem, małe dzieci).


Publikacje:
 • E.Winnicka, „Terapia dysfagii z wykorzystaniem elektrostymulacji — doświadczenia z grupy pediatrycznej” , Gastroenterologia Kliniczna, 2019;11(2):70-75.

 • E.Winnicka, „Logopeda na oddziale patologii noworodka”, Forum Logopedy, 2019: nr 33.

 • E.Winnicka, „Umiejętności osoby karmiącej dzieci urodzone przedwcześnie”, Forum Logopedy, 2019: nr 33.

 • E. Winnicka, „Elektrostymulacja w terapii połykania”, Forum Logopedy, 2019,:nr 30.

 • E. Winnicka, „Trudności w stosowaniu zaleceń na przykładzie problemów z karmieniem dziecka”, Standardy Medyczne Pediatria, 2018 : Vol. 15, Nr 5, s. 849-859.

 • J. Wakuliński, E. Winnicka, „Trudności we wprowadzaniu zaleceń w trakcie opieki nad dzieckiem z zaburzeniami karmienia - opis przypadku”, Standardy Medyczne Pediatria, 2018 : Vol. 15, Nr 5, s. 878-880.

 • E. Winnicka, A. Wiernicka, A. Rybak, J. Książyk, P. Socha, „Trudności z karmieniem dzieci urodzonych przedwcześnie i towarzyszące im problemy - standard nadzoru, diagnostyki i leczenia”, Tytuł całości: W: Standardy opieki ambulatoryjnej nad dzieckiem urodzonym przedwcześnie. Zalecenia Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego i Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego. Odpowiedzialni za całość, redakcja: M. Borszewska-Kornacka, A. Dobrzańska, E. Helwich, T. Jackowska, E. Gulczyńska, J. Peregud-Pogorzelski, Warszawa : Media-Press Sp. z o.o., 2018, s. 87-107.

 • P. Mika, O. Niewiadomska, K. Piwczyńska, M. Szczepański, A. Wiernicka, E. Winnicka, K. Zych, M. Matuszczyk, „Oral feeding therapy in healthy children qualified to enteral nutrition by nasogastric tube due to nonorganic feeding disorders - own experience”, Postępy Nauk Medycznych, 2017 : Vol. 30, Nr 11, s. 604-608.

 • E.Winnicka, „Trudnosci z karmieniem wcześniaków i ich konsekwencje”, Forum Logopedy, 2017; nr 22.

 • E. Winnicka, „Rozwój umiejętności jedzenia w 1. roku życia - co warto wiedzieć?”, Standardy Medyczne Pediatria, 2017 : Vol. 14, Nr 6, s. 896-904.

 • E. Winnicka , „Sprawozdanie z 50. Kongresu ESPGHAN - zaburzenia karmienia i połykania”, Standardy Medyczne Pediatria, 2017 : Vol. 14, Nr 4, s. 535-536.

 • D. Jarzębicka, E. Winnicka, M. Matuszczyk, K. Zych, A. Rybak, „Zaburzenia karmienia u dzieci w praktyce lekarza pediatry”, Analiza Przypadków w Pediatrii, 2014 : Vol. 1, Nr 1, s. 52-60.

 • M. Bednarczyk, M. Lewandowska, P. Stobnicka-Stolarska, A. Szozda, E. Winnicka, P. Zawitkowski, „Cele, zadania i organizacja pracy fizjoterapeuty w Oddziale Intensywnej Terapii Noworodka w odniesieniu do procesów dojrzewania i doskonalenia funkcji jedzenia u dziecka”, Standardy Medyczne Pediatria, 2014 : Vol. 11, Nr 1, s. 47-50.

 • M. Bednarczyk, M. Lewandowska, P. Stobnicka-Stolarska, A. Szozda, E. Winnicka, P. Zawitkowski, „Cele, zadania i organizacja pracy neurologopedy w Oddziale Intensywnej Terapii Noworodka” , Standardy Medyczne Pediatria, 2014 : Vol. 11, Nr 1, s. 43-45.

 • M. Bednarczyk, M. Lewandowska, P. Stobnicka-Stolarska, A. Szozda, E. Winnicka, P. Zawitkowski, „Kangurowanie (KMC - Kangaroo Mother Care) jako element wspierania procesu laktacji i karmienia naturalnego oraz część kompleksowego "Systemu opieki i wczesnej stymulacji rozwojowej noworodka" (Systemu rozwojowej opieki, pielęgnacji i wspierania dojrzewania kompetencji funkcjonalnych dziecka) - rekomendowany dla Oddziałów Intensywnej Terapii Noworodka (II i III stopień referencyjności). , Standardy Medyczne Pediatria, 2014 : Vol. 11, Nr 1, s. 21-25.

 • M. Bednarczyk, M. Lewandowska, P. Stobnicka-Stolarska, A. Szozda, E. Winnicka, P. Zawitkowski, „Ocena gotowości do funkcji jedzenia (karmienia doustnego)”, Standardy Medyczne Pediatria, 2014 : Vol. 11, Nr 1, s. 36-39.

 • E.Winnicka, K. Zych, M. Matuszczyk, A. Rybak , „Multidyscyplinarna diagnostyka zaburzeń karmienia”, Kwartalnik Integracja Sensoryczna, 2014;2:5-11.

 • E. Winnicka, D. Majak, A. Rybak, „Clinical characteristics and videofluoroscopic swallowing study findings in children with swallowing disorders”, Postępy Nauk Medycznych, 2014 : Vol. 27, Nr 3, s. 154-161.

 • E. Winnicka, „Wybór smoka do karmienia butelką - sztuka czy nauka?”, Standardy Medyczne Pediatria, 2012 : Vol. 9, Nr 6, s. 820-829.

 • E. Winnicka-Makulec , „Obniżone napięcie mięśniowe u noworodków i niemowląt w aspekcie logopedycznym”, Standardy Medyczne. Pediatria., 2011;8: 100-105.

 • M. Biernacka, M. Rakowska, E. Winnicka, P. Socha, „Ocena fizycznego i psychicznego komfortu dziecka podczas elektrostymulacji połykania - doniesienie wstępne”, Annales Academiae Medicae Silesiensis, 2017 : Vol. 71, Supl. 1, s. 18.

 • E. Winnicka, J. Smogorzewska, G. Szumski, „Applying TWORKAM methodology among medical staff to gain new skills of premature newborns oral feeding”, Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition, 2016 : Vol. 63, Supl. 1, s. 861.


Prezentacje prac oryginalnych na konferencjach (wybrane):
 • M. Biernacka, E. Winnicka, M. Rakowska, J. Borkowska, K.Tomaszek, M. Biernacki, P. Socha, „Evaluation of physical and emotional well-being of children undergoing electrostimulation of swallowing”, Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition, 2019 : Vol. 68, Supl. 1, s. 1203,

 • K. Wołochowska, K. Kowalska, P. Socha, E. Winnicka, „Improvement of biting skills during feeding therapy”, Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition, 2019 : Vol. 68, Supl. 1, s. 1240,

 • E. Winnicka, K. Kowalska, J. Borkowska, K. Tomaszek P. Socha, „Improvement of oral feeding due to electrical stimulation in children with primary dysphagia”, Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition, 2019 : Vol. 68, Supl. 1, s. 1219-1220,

 • E. Winnicka, J. Borkowska, K. Kowalska, K. Tomaszek, P. Socha, „Improving swallowing function due to electrical stimulation in group of children - preliminary results from an innovative method of treatment”, Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition, 2019 : Vol. 68, Supl. 1, s. 1030,

 • M. Dądalski, E. Winnicka, J. Wakuliński, M. Sokołek, M. Matuszczyk, M. Szczepański, E. Banaś, J. Kierkuś, „Feeding/swallowing therapy among patients included in "Home Enteral Nutrition" (HEN) programme”, Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition, 2018 : Vol. 66, Supl. 2, s. 1136,

 • J. Wakuliński, E. Winnicka, M. Dądalski, M. Sokołek, M. Matuszczyk, M. Szczepański, E. Banaś, J. Kierkuś, „Oral therapy among children fed by gastrostomy or nasogastric tube”, Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition, 2018 : Vol. 66, Supl. 2, s. 1175,

 • K.Kowalska, E. Winnicka, P. Socha, M. Matuszczyk, K. Zych, „Problems and expectations of parents towards children with feeding disorders”, Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition, 2018 : Vol. 66, Supl. 2, s. 872,

 • E. Winnicka, J. Smogorzewska, G. Szumski, „Application of TWORKAM methodology among medical staff to gain oral feeding skills of premature”, Developmental Period Medicine, 2017 : Vol. 21, Supl., s. 32,

 • E. Winnicka, K. Kowalska, M. Matuszczyk, K. Zych, P. Socha, „Characteristic of feeding disorders in groups of healthy children and with medical problems”, Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition, 2017 : Vol. 64, Supl. 1, s. 987,

 • M. Biernacka, E.Winnicka, M. Rakowska, J. Borkowska, K. Tomaszek, P. Socha, „Evaluation of physical and emotional comfort of children undergoing electrostimulation of swallowing- initial report”, Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition, 2017 : Vol. 64, Supl. 1, s. 173-174,

 • E. Winnicka, K. Kowalska, M. Matuszczyk, K. Zych, P. Socha, „Porównanie trudności z karmieniem dziecka i związane z tym oczekiwania rodziców w grupie dzieci zdrowych i z problemami medycznymi”, Annales Academiae Medicae Silesiensis, 2017 : Vol. 71, Supl. 1, s. 109,

 • E. Winnicka, M. Dądalski, M. Sokołek, M. Matuszczyk, M. Szczepański, E. Banaś, J. Kierkuś, „The range of oral feeding among children fed by gastrostomy or nasogastric tube”, Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition, 2017 : Vol. 64, Supl. 1, s. 1012,

 • E. Winnicka, „The sources of pediatric nurses knowledge and skills in children feeding”, Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition, 2016 : Vol. 63, Supl. 1, s. 740,

 • Ewa Winnicka, J. Smogorzewska, G. Szumski, „Myślenie krytyczne w trakcie nauki nowej techniki karmienia doustnego wcześniaków., Standardy Medyczne Pediatria, 2015 : Vol. 12, Nr 2, s. 325,

 • A. Rekosz, M. Matuszczyk, E. Winnicka, P. Socha, A. Rybak, „Clinical characteristics of patients with feeding disorders”, Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition, 2014 : Vol. 58, Supl. 1, s. 491,

 • E. Winnicka, D. Majak, A. Rybak, „The use of videofluoroscopic swallowing study for the diagnostic and determining therapy of swallowing disorders in children with neurological disabilities”, Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition, 2014 : Vol. 58, Supl. 1, s. 171,

Artykuły tego autora