Katalog specjalistów

Logopeda.pl
Logopeda, Surdologopeda
surdologopeda, terapeuta głosu, dogoterapeuta, logopeda, provider treningów słuchowych JIAS Johansena, Neuroflow, SPPS
  • Gabinet Terapii Słuchu Głosu i Mowy
    ul. Alfonsa Flisykowskiego 1, 80-180 Gdańsk
  • Zasięg usług mobilnych
    Gdańsk

Dziennikarz radiowy, surdologopeda, logopeda, terapeuta głosu, słuchu i mowy. Terapeuta, provider treningów słuchowych  Johansena,...

Logopeda.pl
Logopeda, Neurologopeda, Surdologopeda
neurologopeda, surdologopeda

Logopeda, neurologopeda, surdologopeda, pedagog specjalny. Aboslwentka Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie - surdopedagog. Wykładowca...

Logopeda.pl
Logopeda, Neurologopeda, Surdologopeda
Elektrostymulacja warg , języka, i podniebienia, Trening słuchowy dr Neuronowski, Terapeuta zaburzeń przetwarzania słuchowego APD, Provider JIAS Johansen, surdologopeda, neurologopeda
  • DAM SŁOWO! Centrum Słuchu i Mowy
    ul. Krasickiego 108, 97-500 Radomsko

Moje zainteresowania zawodowe oraz naukowo-badawcze skupiają się wokół surdologopedii oraz neurologopedii osadzonych na gruncie...