Katalog specjalistów

Logopeda.pl
Logopeda, Surdologopeda
surdologopeda, terapeuta głosu, dogoterapeuta, logopeda, provider treningów słuchowych Johansena i SPPS
  • Gabinet Terapii Słuchu Głosu i Mowy
    ul. Alfonsa Flisykowskiego 1, 80-180 Gdańsk
  • Zasięg usług mobilnych
    Gdańsk

Dziennikarz radiowy, surdologopeda, logopeda, terapeuta głosu, słuchu i mowy. Terapeuta Johansena i SPPS, dogoterapeuta.
Pracuję z dziećmi,...

Logopeda.pl
Logopeda, Neurologopeda, Surdologopeda
neurologopeda, surdologopeda

Logopeda, neurologopeda, surdologopeda, pedagog specjalny. Aboslwentka Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie - surdopedagog. Wykładowca...