Zbieramy po dwa identyczne obrazki. Utrwalamy grupę ciszącą w wygłosie, wyraz, zdanie, opowiadanie: ryś, miś, łoś, gęś, wieś, struś, Jaś, ptyś. Czytamy wiersz, utrwalamy poprawne wzorce.