Głoska „s” w nagłosie. Utrwalamy grupę syczącą w nagłosie: smok, samolot, stół, sowa, sople, sukienka, sanki, samochód. Czytamy wiersz, utrwalamy poprawne wzorce.