Wpisz wyrazy w odpowiednie tabelki. Przeczytaj je na głos uważnie i wyraźnie. Karty pracy pod tytułem "Gdzie to pasuje"