Do gry potrzebna jest kostka i pionki. Należy także przygotować materiał obrazkowy lub wyrazowy z ćwiczoną głoską. Jeżeli staniesz na polu zielonym, wykonujesz zadanie fizyczne (zadania są dołączone do gry). Pola żółte i czerwone służą do powtarzania wyrazów. Trafienie na pole z minusem lub plusem oznacza, że należy przesunąć swój pionek do przodu lub do tyłu o tyle pól, ile wskazuje cyfra.