Kategoryzacje konkretne. KATEGORYZACJA, czyli ćwiczenie umiejętności porządkowania / rozdzielania na podstawie cech wspólnych i różniących,a także wykrywania podobieństw. Zestaw kart usprawniających procesy myślowe dzieci.