Opóźniony rozwój mowy - standard opieki logopedycznej. Autorem artykułu jest Pani Marcelina Przeździęk - neurologopeda, pedagog specjalny, terapeuta NDT-Bobath