Pozycjonowanie Pacjenta - standard postępowania logopedycznego u dzieci uszkodzonych neurologicznie. Artykuł przygotowany przez Panią Katarzynę Padulę, dyplomowanego neurologopedę i terapeutę NDT Bobath w zakresie logopedii.