Połącz linią baletki z takimi samymi zbitkami liter. Pokoloruj pary tym samym kolo- rem. Wyraźnie wymawiaj napisy znajdujące się na baletkach.