Poproś osobę dorosłą o przeczytanie nazw ilustracji. Następnie wskaż właściwą nazwę.