Sprawdź swoją pamięć! Przeczytaj uważnie rymowankę, a następnie zegnij kartkę na pół tak, aby nie widzieć pierwszego tekstu i uzupełnij brakujące słowa w drugim.