Wytnij obrazki. Poproś osobę dorosłą o przeczytanie wyrazów. Zapamiętaj kolejność. Następnie ustaw zwierzęta w takiej samej kolejności.